SBT Tiếng Anh 7 trang 47 Unit 7 Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 47 Unit 7 Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 47 Unit 7 Language Focus - Chân trời sáng tạo

1 (trang 47 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with the words (Hoàn thành bảng với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 47 Unit 7 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. Is

2. going

3. Are

4. am

5. 'm not

6. is

7. isn't

8. are

9. aren't


2 (trang 47 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Order the words to make questions. (Thứ tự các từ để đặt câu hỏi)

1. to / Is / he / the / going / guitar / play ?

2. buy / going / you / tickets / the / Are / to ?

3. we / take / Are / photos / going / to ?

4. Sarah / Is / to / going / at / be / concert / the ?

5. are / Where / they / going / sit / to?

6. to / the / is / What / singer / going / sing ?

Quảng cáo

Đáp án:

1. Is he going to play the guitar?

2. Are you going to buy the tickets?

3. Are we going to take photos?

4. Is Sarah going to be at the concert?

5. Where are they going to sit?

6. What is the singer going to sing?

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy sẽ chơi guitar?

2. Bạn có định mua vé không?

3. Chúng ta có đi chụp ảnh không?

4. Sarah sẽ tham dự buổi hòa nhạc?

5. Họ sẽ ngồi ở đâu?

6. Ca sĩ sẽ hát gì?

3 (trang 47 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write questions with “be going to” and the verbs in brackets. Then write answers that are true for you. (Viết câu hỏi với “be going to” và các động từ trong ngoặc. Sau đó viết câu trả lời đúng với bạn.)

1. (you / listen to) any music later?

2. (your best friend / come) to your home tomorrow?

3. (you / get up) at 7:30 on Saturday?

4. (your school friends / meet) you in town at the weekend?

5. (your teacher / give) you some more homework tomorrow?

Quảng cáo

Đáp án:

1. Are you going to listen to, Yes, I am. / No, I'm not.

2. Is your best friend going to come, Yes, he / she is. / No, he / she isn't.

3 Are you going to get up, Yes, I am. / No, I'm not.

4. Are your school friends going to meet, Yes, they are. / No, they aren't.

5. Is your teacher going to give, Yes, he / she is. /No, he / she isn't.

Hướng dẫn dịch:

1. Sau này bạn có định nghe nhạc nào không?

2. Bạn thân nhất của bạn có định đến nhà bạn vào ngày mai không?

3. Bạn có định dậy lúc 7:30 vào thứ Bảy không?

4. Bạn bè ở trường của bạn có định gặp bạn trong thị trấn vào cuối tuần không?

5. Giáo viên của bạn có định cho bạn thêm một số bài tập về nhà vào ngày mai không?

4 (trang 47 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Imagine you interview your favourite

band or singer. Write interview questions using “be going to” (Hãy tưởng tượng bạn phỏng vấn ban nhạc hoặc ca sĩ yêu thích của bạn. Viết các câu hỏi phỏng vấn bằng cách sử dụng "be going to")

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

5 (trang 47 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the dialogue using the present continuos form of the verbs (Hoàn thành cuộc đối thoại bằng cách sử dụng dạng hiện tại tiếp diễn của các động từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 47 Unit 7 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. Are you playing

2. 'm practising

3. are you doing

4. 'm singing

5. is playing

6. 'm not coming

7. are arriving

8. aren't staying

Hướng dẫn dịch:

Ali: Hôm nay bạn làm gì sau giờ học? Bạn đang chơi bóng đá?

Bill: Không, tôi không. Tôi đang luyện tập cho cuộc thi tài năng của trường.

Ali: À đúng rồi! Bạn đang làm gì trong chương trình?

Bill: Tôi đang hát và Tom đang chơi đàn. Bạn đã có vé chưa?

Ali: Không, tôi chưa. Tôi sẽ không đến vì ngày mai dì và chú của tôi sẽ từ Úc đến và họ không ở với chúng tôi lâu.

Bill: OK. Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ với họ.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên