Giải SBT Toán 7 trang 12 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Với Giải SBT Toán 7 trang 12 Tập 2 trong Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 12.

Giải SBT Toán 7 trang 12 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Bài 4 trang 12 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho biết hai đại lượng P và V tỉ lệ thuận với nhau:

Cho biết hai đại lượng P và V tỉ lệ thuận với nhau

a) Tính các giá trị còn thiếu trong bảng trên.

b) Viết công thức tính P theo V.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Do V và P là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên ta có:

V1P1=V2P2=V3P3=...

Với V1 = 1 và P1 = 8,9 ta có 18,9=V2P2=V3P3=...

Khi đó:

• V2 = 2 thì 2P2=18,9 nên P2 = 8,9.2 = 17,8;

• V3 = 3 thì 3P3=18,9 nên P3 = 8,9.3 = 26,7;

• V4 = 4 thì 4P4=18,9 nên P4 = 8,9.4 = 35,6;

• V5 = 5 thì 5P5=18,9 nên P5 = 8,9.5 = 44,5.

Vậy ta điền các giá trị còn thiếu trong bảng như sau:

Cho biết hai đại lượng P và V tỉ lệ thuận với nhau

b) Ta có V1P1=V2P2=V3P3=...=18,9 (theo câu a)

Suy ra VP=18,9 hay P = 8,9V.

Vậy công thức tính P theo V là P = 8,9V.

Bài 5 trang 12 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ q.

a) Hãy tính x theo y, tính y theo z.

b) Hãy tính x theo z.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Do x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có x = ky;

Doy tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ qnên ta có y =qz.

Vậy x = ky và y =qz.

b) Thay y =qz vào x = ky ta được: x = kqz.

Vậy x = kqz.

Bài 6 trang 12 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận với nhau hay không.

a)

Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận với nhau hay không

b)

Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận với nhau hay không

Quảng cáo

Lời giải:

a) Khi u = 3 và v = -1,2 thì uv=31,2=3012=52=2,5.

Khi u = 4 và v = -1,6 thì uv=41,6=4016=52=2,5.

Khi u = 5 và v = -2 thì uv=52=2,5.

Khi u = 6 và v = -2,4 thì uv=62,4=6024=52=2,5.

Khi đó ta có:

uv=31,2=41,6=52=62,4=2,5.

Vậy u tỉ lệ thuận với v theo hệ số tỉ lệ –2,5.

b) Khi m = -1 và n = 3 thì mn=13.

Khi m = 3 và n = -8 thì mn=38=38.

Ta có 13=82438=924

Vậy hai đại lượng m và n không tỉ lệ thuận với nhau.

Bài 7 trang 12 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận với nhau hay không

a)

Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận

b)

Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận

Quảng cáo

Lời giải:

a) Khi x = -4 và y = 8 thì xy=48=12=0,5.

Khi x = -3 và y = 6 thì xy=36=12=0,5.

Khi x = -2 và y = 4 thì xy=24=12=0,5.

Khi x = 1 và y = -2 thì xy=12=0,5.

Khi x = 2 và y = -4 thì xy=24=12=0,5.

Khi đó ta có:

xy=48=36=24=12=24=0,5.

Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ –0,5.

b) Khi z = 1 và t = 2 thì zt=12.

Khi z = 5 và t = 15 thì zt=515=5:515:5=13.

Ta có 12=3613=26

Vậy z và t không tỉ lệ thuận với nhau.

Bài 8 trang 12 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cúc và Trúc cùng nhau nuôi thỏ, Cúc nuôi 5 con, Trúc nuôi 4 con. Hai bạn bán được tổng cộng 1,8 triệu đồng. Tính số tiền mỗi bạn nhận được nếu chia tỉ lệ theo số thỏ mỗi bạn đã nuôi.

Lời giải:

Gọi số tiền bạn Cúc nhận được là x (triệu đồng), bạn Trúc nhận được là y (triệu đồng).

Do hai bạn bán được tổng cộng 1,8 triệu đồng nên x+y = 1,8.

Vì số tiền mỗi bạn nhận được tỉ lệ theo số thỏ mỗi bạn đã nuôi nên x5=y4.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x5=y4=x+y5+4=1,89=0,2.

Khi đó:

x5=0,2 nên x = 0,2.5 = 1;

y4=0,2 nên y = 0,2.4 = 0,8.

Vậy bạn Cúc nhận được 1 triệu đồng, bạn Trúc nhận được 0,8 triệu đồng.

Bài 9 trang 12 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Hai lớp 7A và 7B quyên góp được một số sách tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp, biết số học sinh của hai lớp lần lượt là 32 và 36. Lớp 7A quyên góp được ít hơn lớp 7B 8 quyển sách. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Lời giải:

Gọi số sách lớp 7A quyên góp là x (quyển), số sách lớp 7B quyên góp là y (quyển).

Hai lớp 7A và 7B quyên góp được số sách tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp, mà số học sinh của hai lớp lần lượt là 32 và 36 nên ta có x32=y36.

Do lớp 7A quyên góp được ít hơn lớp 7B 8 quyển sách nên y - x = 8.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x32=y36=yx3632=84=2.

Khi đó:

x32=2 nên x = 2.32 = 64;

y36=2 nên y = 2.36 = 72.

Vậy lớp 7A quyên góp được 64 quyển sách, lớp 7B quyên góp được 72 quyển sách.

Lời giải Sách bài tập Toán 7 Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên