Giải SBT Toán 7 trang 28 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Với Giải SBT Toán 7 trang 28 Tập 2 trong Bài 2: Đa thức một biến Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 28.

Giải SBT Toán 7 trang 28 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Bài 7 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Đa thức M(t) = –8 – 3t2 có nghiệm không? Tại sao?

Quảng cáo

Lời giải:

Cách 1:

Ta có t2 ≥ 0 với mọi t.

Nên –3t2 ≤ 0 với mọi t.

Do đó –3t2 –8 ≤ –8 với mọi t.

Hay M(t) = –8 – 3t2 < 0 với mọi t.

Nên M(t) ≠ 0 với mọi t.

Suy ra không có giá trị nào của t để M(t) = 0.

Vậy M(t) không có nghiệm.

Cách 2:

Ta có: M(t) = 0

Do đó –8 – 3t2 = 0

Hay 3t2 = –8

Suy ra t2 = 83 (vô lí vì t2 ≥ 0 với mọi t).

Vậy M(t) không có nghiệm.

Bài 8 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Trong môn bóng chuyền, một cú phát bóng có thể được mô tả bởi biểu thức h = –4,9t2 + 3,8t + 1,6, trong đó h là chiều cao của quả bóng so với mặt sân được tính bằng mét và t là thời gian kể từ khi phát bóng được tính bằng giây. Tính chiều cao h khi t = 0,4 giây.

Quảng cáo

Lời giải:

Với t = 0,4 thay vào biểu thức h = –4,9t2 + 3,8t + 1,6,ta có:

h(0,4) = –4,9 . (0,4)2 + 3,8 . 0.4 + 1,6

= –0,784 + 1,52 + 1,6

= 2,336.

Vậy chiều cao h là khoảng 2,336 m.

Bài 9 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 80 mét với chiều dài bằng x mét. Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích mảnh vườn. Tính diện tích mảnh vườn khi x = 25 m.

Quảng cáo

Lời giải:

Nửa chu vi mảnh vườn là: 80 : 2 = 40 (m).

Chiều rộng mảnh vườn là: 40 – x (m).

Diện tích mảnh vườn là:

S = x . (40 – x) = – x2 + 40x (m2).

Khi x = 25 thì S = – 252 + 40 . 25 = 375 (m2).

Vậy khi x = 25 m thì mảnh vườn có diện tích là 375 m2.

Bài 10 trang 28 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Chiều cao của một pháo hoa so với mặt đất được mô tả bởi biểu thức h = –4,8t2 + 21,6t + 156, trong đó h tính bằng mét và thời gian t kể từ khi bắn được tính bằng giây (chỉ xét 0 < t < 2,2). Tính chiều cao h khi t = 2 giây.

Quảng cáo

Lời giải:

Với t = 2 thay vào biểu thức h = –4,8t2 + 21,6t + 156 ta có:

h(2) = –4,8 . 22 + 21,6 . 2 + 156

= –19,2 + 43,2 + 156

= 180 (m)

Vậy khi t = 2 thì chiều cao h = 180 m.

Lời giải Sách bài tập Toán 7 Bài 2: Đa thức một biến Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên