Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 99 Tập 2 - ngắn nhất Chân trời sáng tạo

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 99, 100, 101 Tập 2 ngắn nhất mà vẫn đủ ý được biên soạn bám sát sách Ngữ văn lớp 12 Chân trời sáng tạo giúp học sinh soạn văn 12 dễ dàng hơn.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 99 Tập 2 - ngắn nhất Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Câu 1 (trang 99 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Ở văn bản Đọc kết nối chủ điểm, nhóm biên soạn đã dẫn nguồn bài thơ Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn như thế nào? Xác định những yếu tố trong phần dẫn nguồn đó. 

Trả lời:

- Cách dẫn nguồn của văn bản Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn: (Trần Đăng Khoa, Thơ chọn lọc, NXB Văn học, 2004, tr.362-364).

- Những yếu tố trong phần dẫn nguồn:

+ Dấu câu: dấu ngoặc đơn: Báo hiệu phần chú thích

+ Tên tập thơ “Thơ chọn lọc” được in nghiêng

+ Tên nhà xuất bản: NXB Văn học

+ Năm xuất bản: 2004

+ Vị trí bài thơ, trang thơ: Tr.362-364.

Câu 2 (trang 99 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Chỉ ra một số biểu hiện của sự tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong ngữ liệu tham khảo ở phần Viết (tr. 108 - 112). 

Quảng cáo

Trả lời:

- Một số biểu hiện của sự tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:

+ Trích dẫn chính xác các số liệu thống kê trong văn bản.

+ Trích dẫn nguồn đầy đủ.

+ Để thông tin trích dẫn trong dấu ngoặc, in nghiêng.

Câu 3 (trang 99 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Nhận xét tác dụng của việc sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong các đoạn trích dưới đây và cho biết khi sử dụng những phương tiện này, người viết đã chú thích nguồn như thế nào. 

a. Trong số mười một mang khuôn đúc bằng đá được tìm thấy có mười mang khuôn đúc mũi tên ba cạnh và một tang đúc mũi tên lao hình cánh én. Theo các chuyên gia, đây là những hiện vật gốc, độc bản được phát hiện ở Việt nam, có giá trị đặc biệt, được tôn xưng như một danh từ riêng: mũi tên đồng Cổ Loa. Phát hiện này vô cùng quan trọng và có giá trị để giải mã bí mật huyền thoại nỏ thần thời kì An Dương Vương.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 99 Tập 2 | Ngắn nhất Soạn văn 12 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

b. Kết quả tính toán giá trị WQI dựa trên kết quả quan trắc trung bình năm giai đoạn 2016 - 2022 trên 09 lưu vực sông cho thấy chất lượng môi trường nước trên các lưu vực sông ở nước ta chủ yếu ở mức “Tốt” đến “Trung bình”. Mức “Ô nhiễm” ghi nhận phần lớn trên các đoạn sông chảy qua khu vực có hoạt động kinh tế - xã hội phát triển, điển hình như các đoạn qua nội thành Hà Nội, nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 99 Tập 2 | Ngắn nhất Soạn văn 12 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a.

- Tác dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Giúp người đọc dễ dàng hình dung, trực quan của thông tin, minh họa một cách cụ thể, rõ ràng về sự vật được nhắc đến. 

- Khi sử dụng phương tiện này, người viết đã chú thích nguồn cụ thể, chi tiết bằng cách trích dẫn tên; địa chỉ liên kết in nghiêng, đặt trong ngoặc đơn.

Quảng cáo

b. - Tác dụng phương tiện phi ngôn ngữ: cung cấp thông tin cụ thể, chính xác, người đọc hình dung được một cách chi tiết, cụ thể các số liệu đưa ra, trình bày một cách hệ thống, logic. 

- Khi sử dụng phương tiện này, người viết đã chú thích nguồn cụ thể, chi tiết bằng cách trích dẫn tên, nguồn, số trang; hình thức: đặt trong ngoặc kép.

* Từ đọc đến viết

Câu hỏi (trang 101 sgk Ngữ văn 12 Tập 2): Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày những thông tin được cung cấp trong biểu đồ dưới đây.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 99 Tập 2 | Ngắn nhất Soạn văn 12 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Rác thải nhựa là một vấn đề nghiêm trọng đang đối mặt với thế giới hiện nay. Nhựa là một vật liệu phổ biến và tiện lợi, nhưng nó cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Rác thải nhựa không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật. Biểu đồ cung cấp những thông tin về tổng khối lượng rác theo tỉ lệ phần trăm tại các địa điểm khảo sát ở Việt Nam năm 2020. Trong đó: Nhựa chiếm 70%; Kim loại chiếm 3,3%; Thủy tinh chiếm 8,9%; Cao su chiếm 3%; Các loại khác chiếm 14,1% (Rác hỗn hợp: 6,6%; vải/sợi vải: 5,1%; giấy/gỗ: 2,4%). Từ những thông tin biểu đồ cung cấp trên, ta thấy được lượng rác thải ra từ nhựa chiếm tỉ lệ nhiều đáng kể và chiếm nhiều nhất, sau đó đến các chất thải khác gồm nhiều loại rác hỗn hợp và vải, giấy/gỗ. Các chất thải từ thủy tinh cũng chiếm lượng lớn và sau đó là kim loại, cao su. Chúng ta cần tăng cường nhận thức về tác động của rác thải nhựa và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu sự sử dụng nhựa và tái chế rác thải nhựa.  Chỉ khi chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp cụ thể, chúng ta mới có thể đảm bảo một tương lai bền vững cho thế hệ tương lai.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 12 Chân trời sáng tạo ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên