Top 30 Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng

Tổng hợp trên 30 bài văn Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 30 Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng (hay nhất)

Quảng cáo

Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng - mẫu 1

Phòng GD & ĐT ….           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

Trường ……                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN Ở LỚP HỌC

1. Bạn đọc của Thư viện

  Giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh trong lớp học đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

2. Trách nhiệm của bạn đọc

a. Khi vào thư viện: báo cáo với học sinh phụ trách và giáo viên chủ nhiệm lớp.

b. Trong thư viện

- Chấp hành đúng các quy định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu Thư viện.

- Thực hiện nếp sống văn minh: Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan Thư viện.

Quảng cáo

- Bảo vệ tài sản của Thư viện:

+ Giữ gìn, bảo quản tài liệu: Không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu;

+ Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của Thư viện.

c. Khi ra khỏi thư viện:

- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của Thư viện).

- Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

3. Sử dụng tài liệu Thư viện

Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ Thư viện, Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

a. Đọc tại chỗ

- Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá sách;

Quảng cáo

- Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc;

- Không sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của Thư viện.

b. Mượn về nhà

 Mỗi lần được mượn tối đa 03 bản sách (trong đó sách văn học không quá 02 bản) với thời hạn 07 ngày. Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 03 ngày và không quá 02 lần.

4. Xử lý vi phạm

Những hành vi như làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của Thư viện; vi phạm nội quy Thư viện; … khi bị phát hiện sẽ xử lý theo quy định lớp học tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau.

5. Tổ chức thực hiện

 Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nội quy này.

                                                        …, ngày … tháng … năm ……..

Giáo viên chủ nhiệm                                                 Cán bộ phụ trách thư viện

 

(Ký tên, đóng dấu)                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Quảng cáo

Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng - mẫu 2

NỘI QUY VIỆC SỬ DỤNG THƯ VIỆN Ở LỚP HỌC

1. Bạn đọc của Thư viện

Giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh trong lớp học đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

2. Trách nhiệm của bạn đọc

a) Khi vào thư viện: báo cáo với học sinh phụ trách và giáo viên chủ nhiệm lớp.

b) Trong thư viện

- Chấp hành đúng các quy định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu Thư viện.

- Thực hiện nếp sống văn minh: Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan Thư viện.

- Bảo vệ tài sản của Thư viện:

+ Giữ gìn, bảo quản tài liệu: Không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu;

+ Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của Thư viện.

c) Khi ra khỏi thư viện:

- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của Thư viện).

- Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

3. Sử dụng tài liệu Thư viện

Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ Thư viện, Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

a) Đọc tại chỗ

- Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá sách;

- Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc;

- Không sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của Thư viện.

b) Mượn về nhà

Mỗi lần được mượn tối đa 03 bản sách (trong đó sách văn học không quá 02 bản) với thời hạn 07 ngày. Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 03 ngày và không quá 02 lần.

4. Xử lý vi phạm

Những hành vi như làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của Thư viện; vi phạm nội quy Thư viện; … khi bị phát hiện sẽ xử lý theo quy định lớp học tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau.

5. Tổ chức thực hiện

Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nội quy này.

Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng - mẫu 3

Phòng GD & ĐT ….                                                                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường ……                                                                                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY LỚP HỌC

Điều 1: Tôn trọng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Kính trọng người lớn, lễ phép với thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè; không đánh nhau gây mất đoàn kết trong lớp học; không nói tục, chửi bậy.

Điều 2: Thi đua học tốt: Đi học đúng giờ (có mặt ở trường trước 15 phút khi buổi học bắt đầu), Nghỉ học phải có lý do, phải có giấy xin phép được phụ huynh ký xác nhận; Học bài, làm bài tập trước khi đến lớp.

Điều 3: Đến lớp học: phải học bài và làm bài tập đầy đủ; phải có đủ đồ dùng học tập; đầu tóc, quần áo gọn gàng nghiêm túc, mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường; giữ gìn vệ sinh chung của lớp của trường; không xả rác, vứt rác bừa bãi; có ý thức giữ gìn bảo vệ của công.

Điều 4: Học sinh có mặt trong lớp sau khi kết thúc hiệu lệnh báo hiệu bắt đầu tiết học. Trường hợp lớp chưa có giáo viên thì phải giữ trật tự, lớp trưởng hoặc bí thư lên báo cáo với ban giám hiệu.

Điều 5: Trong lớp trật tự chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài; không được nói chuyện riêng, làm việc riêng trong lớp. Chỉ được phát biểu hoặc trình bày ý kiến khi được giáo viên cho phép.

Điều 6: Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể.

Điều 7: Tất cả học sinh phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các điều trong nội quy học sinh. Nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định xử lý học sinh vi phạm của trường.

Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng - mẫu 4

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG A

NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT A

Thư viện trường THPT A yêu cầu các cán bộ, nhân viên, học sinh trong trường khi đến thư viện cần thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định sau:

I. Nội quy chung

Yêu cầu bắt buộc

- Xuất trình Thẻ Cán bộ/Học sinh và check in qua đầu đọc mã vạch tại cửa ra vào.

- Tuân thủ các nội quy, quy định của Thư viện về tra tìm tài liệu, đọc, mượn, truy cập tài liệu, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Phải giữ gìn tài liệu, trang thiết bị, tài sản, thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá trong ăn mặc, giao tiếp tại Thư viện.

- Không được dùng Thẻ của người khác và không cho người khác sử dụng Thẻ của mình.

- Không được làm hư hại, xáo trộn tài liệu, tài sản; không tự ý thay đổi các chương trình liên quan đến phần mềm trên máy tính.

- Không tự ý sao chụp tài liệu dưới mọi hình thức.

- Không được truy cập thông tin có nội dung không lành mạnh, sử dụng, khai thác, chuyển tải các nguồn tin bất hợp pháp, gây hại cho lợi ích Quốc gia.

- Trước khi chuyển công tác (đối với cán bộ, nhân viên) hoặc trước khi ra trường (đối với HS), cần phải trả các tài liệu, sau đó được cấp Giấy xác nhận “Đã trả hết sách Thư viện”.

- Học sinh phải học chương trình “Hướng dẫn sử dụng thư viện” mới được sử dụng tài liệu tại các phòng của Thư viện.

Trường hợp bị mất Thẻ

- Đối với học sinh cần phải làm đơn xin cấp lại Thẻ, có xác nhận của GVCN, sau đó xin xác nhận tại Thư viện để được cấp lại thẻ.

- Đối với cán bộ, nhân viên cần làm đơn xin cấp lại Thẻ, có xác nhận của Hiệu trưởng, sau đó xin xác nhận tại Thư viện để được cấp lại thẻ.

Các hình thức xử lý vi pham nội qui

3.1. Trường hợp vi phạm nội qui thông thường

- Tự ý mang sách của phòng Đọc về nhà: Thu Thẻ, tước quyền sử dụng Thư viện trong thời gian 06 tháng.

- Quá hạn: sách giáo khoa 500đ/ ngày; sách tham khảo 1.000đ/ngày; sách khác 1.500đ/ngày.

- Rách sách: thu kinh phí đóng sách.

- Cắt xén tài liệu: tước quyền sử dụng Thư viện thời hạn 01 năm, nộp phạt gấp 3-10 lần tùy mức độ nghiêm trọng.

- Viết, vẽ bẩn vào sách: Thu Thẻ

- Mất nhãn mã số mã vạch: 5.000 đ/nhãn.

- Làm mất sách: mua mới (nếu có)+10.000đ (xử lý nghiệp vụ)

- Phô tô (nếu không có) + 20.000đ (xử lý nghiệp vụ+bản gốc)

- Các trường hợp khác gặp Quản lý thư viện

3.2. Trường hợp vi phạm nội qui nghiêm trọng

- Giả mạo chữ ký, sử dụng thẻ của người khác (cho người khác mượn thẻ), lấy sách của Thư viện: thu Thẻ từ 06 tháng trở lên. Tùy theo mức độ nghiêm trọng Trung tâm sẽ thông báo trường hợp đó cho Lớp và Trường xem xét xử lý.     

II. Thời gian phục vụ:

- Thư viện phục vụ các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7).

- Thời gian cụ thể:

+ Sáng: Từ 7h đến 11h 30

+ Chiều: Từ 13h đến 17h

Thư viện trường THPT A

Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng - mẫu 5

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN QUẢN LÍ DI TÍCH NHÀ TÙ HOẢ LÒ

NỘI QUY THAM QUAN DI TÍCH NHÀ TÙ HOẢ LÒ

Di tích Nhà tù Hoả Lò yêu cầu quý khách đến tham quan, các tổ chức, cá nhân làm kinh doanh, dịch vụ trong khu vực di tích Nhà tù Hoả Lò thực hiện nghiêm các quy định sau:

1. Khách tham quan Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò có thể đi theo đoàn hoặc đi lẻ. Các đoàn tham quan có thể liên hệ trực tiếp hoặc bằng điện thoại với ban quản lý. Số điện thoại liên hệ: 04.39342253; 04.39342317.

2. Khách vào tham quan di tích không mang theo chất nổ, chất cháy, hành lý mang theo phải gửi vào nơi qui định.

3. Cấm hút thuốc lá, di chuyển hiện vật.

4. Ô tô, xe đạp, xe máy của khách đến tham quan và đến làm việc để vào nơi qui định.

Điều gì chưa rõ hoặc trường hợp có sự cố, cần báo và tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên phục vụ.

Chỉ cắm đặt hương, hoa ở khu tưởng niệm.

Giờ mở cửa: từ 8h00 đến 17h00 tất cả các ngày trong tuần

Cảm ơn và rất hân hạnh được đón chào quý khách đến tham quan khu di tích. 

Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng - mẫu 6

Phòng GD & ĐT ….           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

Trường ……                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nội quy việc sử dụng thư viện ở lớp học

1. Bạn đọc của Thư viện

Tất cả học sinh trong lớp  và giáo viên học đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện 

2. Trách nhiệm của bạn đọc 

a) Khi vào thư viện:

Báo cáo với học sinh phụ trách và giáo viên chủ nhiệm lớp.

b) Tại thư viện:

Tuân thủ các quy định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu của Thư viện. 

Thực hiện nếp sống văn minh: Đi nhẹ, nói nhỏ, không gây ồn ào, không có các hành vi vô văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan của Thư viện. 

Bảo vệ tài sản thư viện: Bảo quản, bảo quản tài liệu: Không được đánh tráo, chiếm đoạt, làm mất, cắt xén, hư hỏng tài liệu; Bảo trì nội thất thư viện, kệ, tủ, máy móc, thiết bị và các vật dụng khác. 

c) Khi ra khỏi thư viện: 

Tài liệu mượn phải trả lại (trừ những tài liệu được ủy quyền mượn tại nhà theo nội quy của Thư viện).

 Nghĩa vụ kiểm soát tài liệu cũng như hiện vật mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu của người phụ trách. 

3. Sử dụng tài liệu thư viện:

Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu mang về nhà, độc giả phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: 

Thẻ thư viện, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy tờ tùy thân khác. 

a) Đọc tại chỗ:

Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, độc giả được quyền lựa chọn tài liệu trực tiếp từ thư viện; 

Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc; 

Không sử dụng máy móc, thiết bị dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của Thư viện. 

b) Mượn mang về nhà:

Mỗi lần được mượn tối đa 03 bản sách (trong đó tác phẩm văn học không quá 02 bản) với thời hạn 07 ngày.

Sau thời gian này, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, ổ sẽ được gia hạn; mỗi lần gia hạn được gia hạn thêm 03 ngày và không quá 02 lần. 

4. Xử lý vi phạm các hành vi như:

Làm hư hỏng, tráo đổi, chiếm dụng tài liệu thư viện và các tài sản khác của thư viện; vi phạm nội quy thư viện; …

Khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của tập thể tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau. 

5. Tổ chức thực hiện:

Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy đến toàn thể bạn đọc.

Độc giả có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong nội quy này.

TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2023

   Giáo viên chủ nhiệm                                                  Cán bộ phụ trách thư viện

      (Ký tên, đóng dấu)                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 10 hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên