Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án - Cánh diều

Với soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án trang 76, 77 Ngữ văn lớp 12 Cánh diều sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 12.

Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án - Cánh diều

Quảng cáo

1. Định hướng

a) Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án là sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các phương tiện như hình ảnh, âm thanh, bản trình chiếu, hành động, cử chỉ,... để báo cáo tóm tắt những kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong dự án học tập.

b) Khi trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án, các em cần chú ý:

Dựa vào báo cáo kết quả bài tập dự án như đã nêu trong phần Viết ở trên để chuẩn bị dàn ý cho bài trình bày, tránh viết thành văn,...

- Xác định rõ người nghe báo cáo để có cách trình bày phù hợp.

- Chuẩn bị các sản phẩm của dự án để minh hoạ, làm rõ kết quả của bài tập dự án;sử dụng các phần mềm trình chiếu để làm tăng sức hấp dẫn và hiệu quả bài trình bày.

- Dự kiến trước các câu hỏi hoặc đề nghị của người nghe báo cáo và phương án trả lời.

2. Thực hành

Bài tập: Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án đã thực hiện ở phần "Viết", trong đó có sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

Quảng cáo

a) Chuẩn bị (Ví dụ trình bày báo cáo cho dự án 1)

Trao đổi, phối hợp với các bạn trong nhóm dự án để thống nhất kế hoạch thực hiện.Thực hiện việc chuẩn bị như hướng dẫn ở mục 1. Định hướng.

b)Tìm ý và lập dàn ý

Xem lại dàn ý đã nêu ở phần Viết và bổ sung một số ý cho phù hợp với đối tượng, yêu cầu, thời gian, điều kiện trình bày báo cáo.

c) Nói và nghe

Tham khảo các yêu cầu đã nêu ở Bài 1, phần Nói và nghe, mục c (trang 42); đối chiếu với dàn ý đề văn đã làm ở bài này.

Bài nói mẫu tham khảo:

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TẬP DỰ ÁN

Nhóm….lớp…..trường……………………….

Dự án:

SỨC MẠNH CỦA TIẾNG CƯỜI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM HÀI KỊCH

Quảng cáo

1. Mục tiêu : Tìm hiểu về các sản phẩm đề cập đến ý nghĩa, sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

2. Nội dung khảo sát : sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

3. Kết quả khảo sát

3.1. Bài phân tích về sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

- Số lượng : 20

- Nội dung : Các bài viết phân tích về ý nghĩa, các chi tiết hài kịch, nhằm thể hiện giá trị, sức mạnh của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch

- Minh họa cụ thể :

Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

Quảng cáo

Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

- Đánh giá sản phẩm : Nhiều bài viết đi sâu vào tìm hiểu các chi tiết gây cười trong một số tác phẩm hài kịch tiêu biểu. Qua đó để chi ra những giá trị, vai trò của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch.

3.2. Sân khấu hóa đoạn trích hài kịch

- Số lượng : 20

- Nội dung : Clip biểu diễn văn nghệ hoặc diễn kịch về các tác phẩm hài kịch

- Minh họa cụ thể :

Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

4. Tự đánh giá và kiến nghị

- Đánh giá : Các tác phẩm phân tích, đánh giá về giá trị, ý nghĩa của tiếng cười qua các tác phẩm hài kịch đều rất sâu sắc và chỉ rõ được sức mạnh của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch. Còn các clip sân khấu hóa tác phẩm văn học cũng đã tạo nên sự sinh động, tiếng cười trong quá trình biểu diễn và kết thúc cũng đã nêu được giá trị, ý nghĩa của tiếng cười.

- Kiến nghị : Có thể phân tích nhiều mặt và nhiều giá trị hơn của tiếng cười, ở các tiết mục kịch cần tìm thêm các tác phẩm hài kịch ngoài sách giáo khoa để biểu diễn.

d) Kiểm tra và chỉnh sửa

Tham khảo các yêu cầu đã nêu ở Bài 1, phần Nói và nghe, mục d (trang 42); đối chiếu với dàn ý đề văn đã làm ở bài này.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 12 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên