Top 30 tóm tắt Cây tre Việt Nam (hay, ngắn nhất) - Kết nối tri thức

Với tóm tắt Cây tre Việt Nam Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức hay, ngắn nhất giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Cây tre Việt Nam lớp 6.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Ngữ văn lớp 6

Quảng cáo

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 1

Tác phẩm đã tái hiện được những phẩm chất tốt đẹp của cây tre, giống như người dân Việt: nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Đồng thời khẳng định được mối quan hệ thân mật, khăng khít giữa cây tre và người dân Việt Nam trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 2

Từ xưa, cây tre đã là người bạn thân thiết của người dân Việt. Cũng như dân ta, cây tre có những phẩm chất quý giá như nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Chính vì vậy, mà cây tre đã trở thành một biểu tượng của người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Quảng cáo

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 3

Hình ảnh cây tre đã được khắc họa sống động với những phẩm chất tốt đẹp, đáng quý, như nhũn nhặn, ngay thẳng, chung thủy, can đảm. Những đức tính ấy, cũng giống như người dân Việt Nam ta bao đời nay. Bởi vậy, cây tre đã đã trở thành biểu tượng của người dân ta, đất nước ta. Và dù cho là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, cây tre vẫn mãi là người bạn thân thiết của người dân Việt Nam.

Top 30 tóm tắt Cây tre Việt Nam (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 4

Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam. Tre (và những cây cùng họ) là thứ cây có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước ta. Tre có một vẻ đẹp giản dị và nhiều phẩm chất đáng quý. Tre gắn bó lâu đời với con người (đặc biệt là người nông dân) trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất và trong chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. Tre là bạn đồng hành của dân tộc ta trên con đường đi tới tương lai.

Quảng cáo

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 5

Cây tre là bạn thân của nhân dân Việt Nam. Tre là loài cây có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước ta. Tre có vẻ đẹp giản dị và nhiều phẩm chất đáng quý. Tre gắn bó lâu đời với con người trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất và trong chiến đấu bảo vệ quê hương. Tre là bạn đồng hành cùa dân tộc trên con đường đi tới ngày mai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 6

Cây tre là bạn thân của nông dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Tre có mặt ở hầu khắp mọi nơi trên đất nước ta. Tre thanh cao mà giản dị. Tre gắn bó lâu đời với con người trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong lao động sản xuất hay chiến đấu bảo vệ quê hương. Tre là người bạn đồng hành của dân tộc trên con đường đi tới ngày mai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 7

Cây tre Việt Nam đã nói lên sự gắn bó thân thiết và lâu đời với con người Việt Nam. Tre đã giúp nhân dân Việt Nam trong đời sống, sản xuất và chiến đấu. Tr mang vẻ đẹp thanh cao nhưng cũng thật giản dị. Cây tre đã trở thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Quảng cáo

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 8

Bài văn miêu tả vẻ đẹp của cây tre với vẻ đẹp giàu sức sống, thanh cao mà giản dị. Loài cây này gắn bó với con người trong sinh hoạt, sản xuất cũng như trong chiến đấu. Hình ảnh cây tre cũng giống như những con người Việt Nam, sống ngay thẳng, chung thủy và can đảm. Cây tre mang là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 9

Bài “Cây tre Việt Nam” của Thép Mời là lời bình cho bộ phim cùng tên của các nhà điện ảnh Ba Lan. Bài viết đã khẳng định cây tre chính là người bạn của nhân dân Việt Nam. Đó là loài cây có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước ta. Tre có vẻ đẹp giản dị và nhiều phẩm chất đáng quý. Cây tre gắn bó với con người từ cuộc sống hàng ngày đến lao động sản xuất cũng như trong chiến đấu bảo vệ quê hương. Tre là bạn đồng hành của dân tộc trên con đường đi tới ngày mai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 10

Tác phẩm đã tái hiện được những phẩm chất tốt đẹp của cây tre, giống như người dân Việt, như nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Đồng thời khẳng định được mối quan hệ thân mật, khăng khít giữa cây tre và người dân Việt Nam trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 11

Cây tre là bạn thân của nhân dân Việt Nam. Tre là loài cây có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước ta. Tre có vẻ đẹp giản dị và nhiều phẩm chất đáng quý. Tre gắn bó lâu đời với con người trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất và trong chiến đấu bảo vệ qê hương. Tre là bạn đồng hành cùa dân tộc trên con đường đi tới ngày mai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 12

Cây tre Việt Nam của Thép Mới là lời bình cho bộ phim cùng tên của nhà điện ảnh Ba Lan. Đây là loài cây có mặt ở hầu khắp mọi nơi trên đất nước ta. Tre thanh cao mà giản dị. Loài cây này cũng gắn bó lâu đời với con người trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất và trong chiến đấu bảo vệ quê hương. Đã từ lâu, tre trở thành người bạn đồng hành của dân tộc trên con đường đi tới ngày mai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 13

Cây tre là người bạn thân thiết của con người Việt Nam bao đời. Tre mộc mạc, nhũn nhặn, dẻo dai, cứng cáp. Tre bao trùm, che chắn cho làng xóm, quê hương. Tre vừa là nguồn vui cho tuổi thơ bao thế hệ đi qua. Là người bạn năm tháng kháng chiến gian khổ cùng dân tộc. Tre gắn với khúc nhạc làng quê thanh bình. Như con người Việt Nam, Tre là biểu tượng của đức tính ngay thắng thuỷ chung, can đảm.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 14

Cây tre có sự gắn bó mật thiết đối với cuộc sống của con người Việt Nam, tre tham gia sản xuất, tre cùng con người chiến đấu. Đặc điểm của cây tre gợi liên hệ tới những đức tính quý báu của con người Việt Nam: kiên cường, ngay thẳng, thủy chung. Cây tre là người bạn, người đồng hành cùng người Việt Nam đi đến tương lai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 15

Cây tre gắn liền với cuộc sống sinh hoạt, sản xuất và đấu tranh của con người Việt Nam. Tre được trồng ở khắp các vùng quê Việt Nam. Tre mang những vẻ đẹp của con người Việt Nam: kiên cường, bất khuất, không ngại khó, ngại khổ. Cây tre sẽ đồng hành cùng con người Việt Nam trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 16

Tre Việt Nam mang vẻ đẹp giản dị và nhiều phẩm chất đáng quý, gợi liên tưởng đến những đức tính tốt đẹp của người Việt: kiên cường, ngay thẳng, thủy chung...Từ xa xưa tre đã gắn bó với con người, đặc biệt là những người nông dân, là người bạn trong cuộc sống lao động sản xuất thường ngày và là người đồng hành trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. Trên chặng đường đi tới tương lai, cây tre sẽ luôn gắn bó với người Việt Nam.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 17

Văn bản Cây tre Việt Nam nói lên sự gắn bó thân thiết và lâu đời của cây tre và con người Việt Nam trong đời sống, hoạt động sản xuất và chiến đấu. Cây tre mang vẻ đẹp bình dị và nhiều phẩm chất quý báu. Cây tre đã trở thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 18

Bài văn miêu tả vẻ đẹp của cây tre, một loài cây giàu sức sống, thanh cao mà giản dị. Cây tre gắn bó với con người từ rất lâu, trong sinh hoạt, sản xuất cũng như trong chiến đấu. Hình ảnh cây tre cũng giống như những con người Việt Nam, sống ngay thẳng, chung thủy và can đảm. Cây tre mang phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 19

Văn bản Cây tre Việt Nam miêu tả vẻ của tre trong đời sống lao động, trong chiến đấu và trong tương lai trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 20

Cây tre Việt Nam nói lên sự gắn bó thân thiết và lâu đời của cây tre và con người Việt Nam trong đời sống, sản xuất, chiến đấu. Cây tre có những đức tính quý báu như con người Việt Nam: nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Cây tre sẽ đồng hành với người Việt Nam đi tới tương lai.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 21

Tre giản dị, ngay thẳng, cứng cáp, dẻo dai, luôn vượt lên mọi chông gai, gian khó như con người Việt Nam anh dũng, can trường, bất khuất vượt lên mọi khó khăn, đau thương để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và giành độc lập, sống trong hòa bình ngày nay.

Tóm tắt Cây tre Việt Nam - Mẫu 22

Bài “Cây tre Việt Nam” của Thép Mới là lời bình cho bộ phim cùng tên của các nhà điện ảnh Ba Lan. Bài viết đã khẳng định cây tre chính là người bạn của nhân dân Việt Nam. Đó là loài cây có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước ta. Tre có vẻ đẹp giản dị và nhiều phẩm chất đáng quý. Cây tre gắn bó với con người từ cuộc sống hàng ngày đến lao động sản xuất cũng như trong chiến đấu bảo vệ quê hương. Tre là bạn đồng hành của dân tộc trên con đường đi tới ngày mai.

Để học tốt bài học Cây tre Việt Nam lớp 6 hay khác:

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, ngắn gọn khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 6 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Tập 1, Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền soạn văn lớp 6 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên