Tất tần tật về Đại từ sở hữu lớp 7 – Ngữ pháp, bài tập có đáp án

Tất tần tật về Đại từ sở hữu lớp 7 – Ngữ pháp, bài tập có đáp án

Tải xuống

Tài liệu Tất tần tật về Đại từ sở hữu lớp 7 – Ngữ pháp, bài tập có đáp án trình bày khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, cách dùng cũng như bài tập có đáp án chi tiết nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện ngữ pháp và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 7.

ĐẠI TỪ SỞ HỮU- POSSESSIVE PRONOUNS

A.LÝ THUYẾT

1. Đại từ sở hữu là gì?

Đại từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu và quan trọng nhất đó là nó thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó nhằm tránh lặp từ.

2. Sự khác biệt giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu (possessive adjective) cũng để chỉ sự sở hữu, tuy nhiên, chúng luôn được theo sau bởi một danh từ, trong khi đó đại từ sở hữu (possessive pronoun) thay thế hẳn cho danh từ đó.

Xét 2 ví dụ sau:

a. This is my book. – Đây là quyển sách của tôi.

Trong câu sử dụng tính từ sở hữu “my” vì vậy theo sau phải là danh từ “book”.

b. This book is mine. – Quyển sách này là của tôi.

Ta có thể viết câu này thành “This book is my book.”, tuy nhiên đại từ sở hữu “mine” đã thay thế cho “my book” trong câu trên.

3. Các đại từ sở hữu và nghĩa của chúng

mine

của tôi

Ví dụ: Your book is not as interesting as mine.

ours

của chúng ta

Ví dụ: This house is ours.

yours

của bạn

Ví dụ: I will give you mine and you give me yours.

his

của anh ta

Ví dụ: How can he eat my food not his?

her

của cô ấy

Ví dụ: I can’t find my stapler so I use hers.

theirs

của họ

Ví dụ: If you don’t have a car, you can borrow theirs.

its

của nó

Ví dụ: The team is proud of its ability to perform.

4. Cách dùng các đại từ sở hữu

a. Dùng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước.

Ví dụ: 

I gave it to my friends and to yours. (= your friends) – Tôi đưa nó cho bạn của tôi và bạn của bạn

Her shirt is white, and mine is blue. (= my shirt) – Áo cô ta màu trắng còn của tôi màu xanh.

b. Dùng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive).

Ví dụ:

He is a friend of mine. – Anh ta là một người bạn của tôi.

It was no fault of yours that we mistook the way. – Chúng tôi lầm đường đâu có phải là lỗi của anh.

c. Dùng ở cuối các lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ dùng ngôi thứ hai.

Ví dụ: Để kết thúc một bức thư, ta viết

Yours sincerely,

Yours faithfully,

B.    BÀI TẬP VẬN DỤNG

I. Replace the personal pronouns by possessive pronouns.
 
1. This book is (you) …………… (yours)
 
2. The ball is (I) . ……………
 
3. The blue house is (we) . ……………
 
4. The bag is (she) . ……………
 
5. We met Peter and Marry last afternoon. This garden is (they) . ……………
 
6. The hat is (he) . ……………
 
7. The pictures are (she) . ……………
 
8. In our garden is a bird. The nest is (it) . ……………
 
9. This dog is (we) . ……………
 
10. This was not my mistake. It was (you) . ……………

II. Choose the right answer (possessive adjective or possessive pronoun):

1. Jane has already done her work , but I’m saving ………  until later

a. hers

b. her 

c. mine

d. my

2. She has broken ………  arm.

a. hers

b. her

c. his

3. My car needs to be fixed, but ………  is working.

a. mine

b. his

c. our

d. their

4. (1)……… computer is a laptop, but (2)………  is a desktop.

(1)

a. hers

b. her

c. mine

d. my

(2)

a. you

b. your

c. yours

d. my

5. We gave them (1)………  ID number, and they gave us (2)………  .

(1)

a. ours

b. mine

c. our

d. yours

(2)

a. their

b. theirs

c. ours

d. mine

6. (1)……… pen is broken. Can I borrow (2)………  ?

(1)

a. Mine

b. My

c. Yours

d. You

(2)

a. your

b. yours

c. him

d. its

7. (1)……… motorbike is cheap, but (2)………  is expensive .

(1)

a. Ours

b. Our

c. Your

d. My

(2)

a. you

b. your

c. yours

d. my

8. You can’t have any fruit! It’s all ………  !

a. mine

b. my

c. ours

d. yours

Đáp án: 

I.
 
1. This book is yours.
 
Quyển sách này là của bạn.

2. The ball is mine.
 
Quả bóng là của tôi.

3. The blue house is ours.
 
Ngôi nhà màu xanh là của chúng tôi.

4. The bag is hers.
 
Chiếc túi xách là của cô ấy.

5. We met Peter and Marry last afternoon. This garden is theirs.
 
Chúng tôi gặp Peter và Marry chiều hôm qua. Khu vườn này là của họ.

6. The hat is his.
 
Chiếc mũ/nón là của anh ấy.

7. The pictures are hers.
 
Những bức ảnh là của cô ấy.

8. In our garden is a bird. The nest is its
 
Trong khu vườn của chúng tôi có một con chim. Cái tổ là của nó.
 
(Khi nói về con vật nói chung, không phải thú cưng nuôi trong nhà, chúng ta dùng it không phải he hoặc she)

9. This dog is ours.
 
Con chó này là của chúng tôi.

10. This was not my mistake. It was yours.
 
Đây không phải là lỗi của tôi. Nó là của bạn.

II.
 
1. Jane has already done her work , but I’m saving mine until later
 
Jane đã hoàn thành công việc của cô ấy, nhưng tôi giữ phần công việc của tôi đến muộn hơn (tôi chưa làm)

2. She has broken her arm.
 
Cô ấy đã làm gẫy tay.

3. My car needs to be fixed, but his is working.
 
Chiếc ô tô của tôi cần được sửa chữa, nhưng của anh ấy thì vẫn chạy tốt.

4. My computer is a laptop, but yours is a desktop.
 
Máy vi tính của tôi là máy laptop, nhưng của bạn ý là máy để bàn. 
 
My computer: tính từ sở hữu my đứng trước danh từ computer ; yours: đại từ sở hữu, mang nghĩa your computer.

5. We gave them our ID number, and they gave us theirs .
 
Chúng tôi đã đưa cho họ số chứng minh của chúng tôi, và họ cũng đưa cho chúng tôi số của họ.
 
our ID number: tính từ sở hữu our đứng trước danh từ ID number; theirs: đại từ sở hữu mang nghĩa their ID number.

6. My pen is broken. Can I borrow yours ?
 
Chiếc bút của tôi đã bị vỡ. Bạn có thể cho tôi mượn được không?
 
My pen: tính từ sở hữu, yours: đại từ sở hữu.

7. Our motorbike is cheap, but yours is expensive .
 
Xe máy của tôi là rẻ tiền, nhưng của bạn là đắt tiền.
 
Our motorbike: tính từ sở hữu, yours: đại từ sở hữu.

8. You can’t have any fruit! It’s all mine!
 
Bạn không thể có một chút trái cây nào! Tất cả đây là của tôi

C.   BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: 

 Write the correct possessive pronoun for each sentence:
 
EX: That car belongs to me. That car is mine.
 
1. That pen belongs to those students. That pen is ………. 
 
2. This car belongs to my neighbor John. This car is ………. 
 
3. This ring belongs to my aunt Helen. This ring is ………. 
 
4. This pencil belongs to you. This pencil is ………. 
 
5. This motorbike belongs to me and my cousin. This motorbike is ………. 
 
6. These shoes belong to my mother. These shoes are ………. 
 
7. Those books belong to my sister’s friends. Those books are ………. 
 
8. These hats belong to you and your wife. These hats are ………. 
 
9. That bag belongs to me. That bag is ………. 
 
10. That car belongs to my aunt and uncle. That car is ……….

Bài 2

Replace the personal pronouns by possessive pronouns. 

1. These pencils are (you) ________________.

 2. The blue ball is (I) ________________. 

3. The blue car is (we) __________________. 

4. That diamond ring is (she) _________________. 

5. We met the famous singers Paul and Jane last night. This house is (they) _____________. 

6. The luggage on the counter is (he) _________________. 

7. The pictures on the wall near the pillar are (she) _______________. 

8. In our garden in the summerhouse is a bird. The nest is (it) __________________. 

9. This smelly good for nothing cat is (we) _______________. 

10. Honestly, this was not my fault. It was (you) __________________

Bài 3:

Choose the right word 

1. It’s their / theirs problem, not our / ours. 

2. This is a nice camera. Is it your / yours? 

3. That’s not my / mine umbrella. My / mine is black. 

4. Whose books are these? Your / yours or my /mine? 

5. Catherine is going out with her / hers friends this evening. 

6. My / mine room is bigger than her / hers. 

7. They have got two children but I don’t know their / theirs names. 

8. Can we use your washing machine? Our / ours is broken.

Tải xuống

Xem thêm các bài học Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 đầy đủ, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7