Tiếng Anh 10 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 10 Getting Started trang 18, 19 trong Unit 2: Humans And The Environment Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 2: Getting started - Cô Lê Hà Anh (Giáo viên VietJack)

1 (trang 18 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mike: What are you going to do this weekend, Nam?

Nam: I’m going to attend the first meeting of my school’s Go Green Club.

Mike: Really? Can you tell me about the club, please?

Quảng cáo

Nam: Well, it was set up by the Youth Union in my school. Its aim is to improve our environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

Mike: Sounds interesting. What’s the first thing you are going to do?

Nam: We’re going to clean up the school right after the ceremony.

Mike: Do you have any other planned events?

Nam: Not yet, but I think we’ll organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Mike: I’m keen to reduce my carbon footprint, but I don’t know what to do. Can I join the club?

Nam: Sure. The club welcomes all students in the area. I hope we’ll be able to do a lot to protect our environment.

Mike: Great. Can you please give me the time and place of the club meeting?

Nam: OK. I’ll text them to you. See you then.

Hướng dẫn dịch:

Mike: Bạn định làm gì vào cuối tuần này, Nam?

Nam: Tôi sẽ tham dự buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ Go Green của trường tôi.

Quảng cáo

Mike: Thật không? Bạn có thể cho tôi biết về câu lạc bộ được không?

Nam: À, nó do Đoàn Thanh niên trường mình thành lập. Mục đích của nó là cải thiện môi trường của chúng ta và khuyến khích mọi người áp dụng lối sống xanh hơn.

Mike: Nghe có vẻ thú vị. Điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì?

Nam: Chúng tôi sẽ dọn dẹp trường học ngay sau buổi lễ.

Mike: Bạn có kế hoạch sự kiện nào khác không?

Nam: Chưa, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

Mike: Tôi muốn giảm lượng khí thải carbon của mình, nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi có thể tham gia câu lạc bộ không?

Nam: Chắc chắn rồi. Câu lạc bộ chào đón tất cả các bạn học sinh trên địa bàn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể làm được nhiều điều để bảo vệ môi trường của chúng ta.

Mike: Tuyệt vời. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết thời gian và địa điểm họp của câu lạc bộ được không?

Nam: Được. Tôi sẽ nhắn tin cho bạn. Gặp bạn sau.

2 (trang 19 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the conversation again and answer the following questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

Quảng cáo

1. Who set up the Go Green Club?

2. What does the club want to achieve?

3. What does Nam think the club will do in the future?

Lời giải:

1. The Youth Union in Nam’s school set it up.

2. The club wants to improve the environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

3. He thinks the club will organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Giải thích:

1. Thông tin: Well, it was set up by the Youth Union in my school.

2. Thông tin:Its aim is to improve our environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

3. Thông tin:Not yet, but I think we’ll organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Hướng dẫn dịch:

1. Ai thành lập Câu lạc bộ Go Green?

- Tổ chức Đoàn Thanh niên ở trường của Nam đã thành lập.

2. Câu lạc bộ muốn đạt được điều gì?

- Câu lạc bộ muốn cải thiện môi trường và khuyến khích mọi người áp dụng lối sống xanh hơn.

3. Nam nghĩ câu lạc bộ sẽ làm gì trong tương lai?

- Anh ấy nghĩ câu lạc bộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

3 (trang 19 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the verbs or phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B (Nối các động từ hoặc cụm động từ trong A với danh từ hoặc cụm danh từ phù hợp trong B)

Tiếng Anh 10 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. c

2. d

3. e

4. b

5. a

Hướng dẫn dịch:

1. raise awareness = nâng cao nhận thức

2. reduce your carbon footprint = giảm lượng khí thải carbon của bạn

3. clean up the school = dọn dẹp trường học

4. adopt a greener lifestyle = áp dụng một lối sống xanh hơn

5. set up a club = thành lập câu lạc bộ

4 (trang 19 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the following sentences based on the conversation in 1 (Hoàn thành các câu sau dựa trên cuộc hội thoại bài 1)

1. The club ________ by the Youth Union in Nam’s school.

2. The club members ________ clean up the school right after the ceremony.

3. Nam thinks they ________ organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Lời giải:

1. was set up

2. are/ ‘re going to

3. will/ ‘ll

Hướng dẫn dịch:

1. Câu lạc bộ do Đoàn thanh niên trường Nam thành lập.

2. Các thành viên câu lạc bộ ra quân tổng vệ sinh trường học ngay sau buổi lễ.

3. Nam nghĩ họ sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-your-body-and-you.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên