Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing (trang 25) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 10 Writing trang 25 trong Unit 2: Humans And The Environment Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing (trang 25) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing - Cô Lê Hà Anh (Giáo viên VietJack)

1 (trang 25 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results (Làm việc theo cặp. Kết hợp các đề xuất để cải thiện môi trường với kết quả mong đợi của họ)

Suggestions

Expected results

1. Cleaning up regularly (e.g. organising clean-up activities at weekends)

a. This reduces CO2 and makes the air clean.

2. Planting more trees (e.g. encouraging students to plant trees or flowers in their school)

b. This makes the waste collection easier.

3. Setting up more rubbish bins (e.g. putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

c. This keeps the environment clean and makes it safe for everyone.

Lời giải:

1. c

2. a

3. b

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Dọn dẹp thường xuyên (ví dụ: tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần)

c. Điều này giữ cho môi trường sạch sẽ và làm cho nó an toàn cho tất cả mọi người.

2. Trồng nhiều cây hơn (ví dụ: khuyến khích học sinh trồng cây hoặc hoa trong trường)

a. Nó giảm CO2 và làm không khí sạch.

3. Đặt nhiều thùng rác hơn (ví dụ: đặt nhiều thùng rác hơn ở những nơi công cộng như công viên hoặc bến xe)

b. Nó giúp việc thu gom rác dễ dàng hơn

2 (trang 25 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box. (Đọc đoạn văn chưa hoàn chỉnh về các cách cải thiện môi trường. Điền vào chỗ trống với các từ và cụm từ trong hộp.)

There are three things we can do to improve the environment in our school. (1) _______, we should clean up all areas regularly. (2) _______, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone. …………………………

Quảng cáo

(3) _______, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Lời giải:

1. First

2. For example

3. In conclusion

Hướng dẫn dịch:

Có ba điều chúng ta có thể làm để cải thiện môi trường trong trường học của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta nên dọn dẹp tất cả các khu vực thường xuyên. Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ cho môi trường của chúng ta sạch, đẹp và an toàn cho mọi người. … Tóm lại, chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học của mình theo nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

3 (trang 25 Tiếng Anh 10 Global Success): Add two more suggestions to improve the environment in your school to complete the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you. (Thêm hai gợi ý khác để cải thiện môi trường trong trường học của bạn để hoàn thành đoạn văn trong 2. Sử dụng các ý tưởng trong 1 để giúp bạn.)

Quảng cáo

Lời giải:

Another way would be to plant more trees. For example, we can plant more green trees around the school and in the schoolyard. It reduces CO2, and makes the air we breathe in cleaner. Finally, we can set up more rubbish bins. For instance, we can put more bins in public places such as parks or bus stations. This makes the waste collection easier.

Hướng dẫn dịch:

Một cách khác là trồng nhiều cây hơn. Ví dụ, chúng ta có thể trồng thêm cây xanh xung quanh trường và trong sân trường. Nó làm giảm CO2 và làm cho không khí chúng ta hít thở trong sạch hơn. Cuối cùng, chúng ta có thể thiết lập thêm các thùng rác. Ví dụ, chúng ta có thể đặt nhiều thùng ở những nơi công cộng như công viên hoặc bến xe. Điều này giúp cho việc thu gom chất thải trở nên dễ dàng hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-your-body-and-you.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên