Tiếng Anh 10 Unit 6 Listening (trang 71) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 10 Listening trang 71 trong Unit 6: Gender Equality Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6.

Tiếng Anh 10 Unit 6 Listening (trang 71) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 71 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and tell your partner what this woman's job is. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và cho đối tác của bạn biết công việc của người phụ nữ này là gì.)

Tiếng Anh 10 Unit 6 Listening (trang 71) | Tiếng Anh 10 Global Success

Gợi ý: She’s a cosmonaunt. (Cô ấy là một nhà du hành vũ trụ.)

2 (trang 71 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen to a talk about Valentina Tereshkova. Choose the best answer to complete each sentence (Nghe bài nói về Valentina Tereshkova. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. Valentina Tereshkova joined a local flying club and became a talented parachutist while she was ______.

A. working as a factory worker

B. training to be a cosmonaut

2. Tereshkova and ______ other women were chosen for the Soviet space program.

A. three

B. four

3. Tereshkova joined the Soviet Air Force and became ______ after completing her training and passing an examination.

A. an Air Force officer

B. the first female pilot

4. She travelled into space in Vostok 6 and successfully returned to Earth on _______.

A. 16 June, 1963

B. 19 June, 1963

Quảng cáo

5. After the flight, Tereshkova received many awards, and ______.

A. travelled in space again

B. completed her university degree

Lời giải:

1. A 2. B 3. A 4. B 5. B

Nội dung bài nghe:

THE FIRST WOMAN IN SPACE

Valentina Tereshkova was born in 1937 in Russia. She started working when she was 16. She also joined a local flying club and soon became a talented parachutist. Her talent for skydiving led her to the Soviet space program. In 1962, while still a factory worker, she was accepted along with three other woman parachutists and a female pilot into the program. Together, they began intensive training to become cosmonauts. Tereshkova joined the Soviet Air Force. She became an Air Force officer after completing her training and passing an examination. In 1963, at the age of 26, Tereshk became the first woman to travel in space. Her spacecraft Vostok 6 was guided by an automatic control system. She travelled into space in Vostok 6 on June 16, 1963 and successfully returned to Earth three days later. After her historic space flight, Valentina Tereshkova received many awards, including the Hero of the Soviet Union and the Order of Lenin. She never flew in space again, and later became a test pilot and an instructor. She also completed a degree in technical sciences.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN TRONG KHÔNG GIAN

Valentina Tereshkova sinh năm 1937 tại Nga. Cô bắt đầu làm việc khi mới 16 tuổi. Cô cũng tham gia một câu lạc bộ bay địa phương và nhanh chóng trở thành một vận động viên nhảy dù tài năng. Tài năng nhảy dù đã đưa cô đến với chương trình vũ trụ của Liên Xô. Năm 1962, khi vẫn còn là một công nhân nhà máy, cô đã được chấp nhận cùng với ba nữ vận động viên nhảy dù khác và một nữ phi công tham gia chương trình. Cùng nhau, họ bắt đầu đào tạo chuyên sâu để trở thành phi hành gia. Tereshkova gia nhập Lực lượng Không quân Liên Xô. Cô trở thành một sĩ quan Không quân sau khi hoàn thành khóa đào tạo của mình và vượt qua một kỳ kiểm tra. Năm 1963, ở tuổi 26, Tereshk trở thành người phụ nữ đầu tiên du hành trong không gian. Tàu vũ trụ Vostok 6 của cô được dẫn đường bằng hệ thống điều khiển tự động. Nó du hành vào vũ trụ trên tàu Vostok 6 vào ngày 16 tháng 6 năm 1963 và trở về Trái đất thành công ba ngày sau đó. Sau chuyến bay vào không gian lịch sử của mình, Valentina Tereshkova đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Anh hùng Liên bang Xô viết và Huân chương Lenin. Cô ấy không bao giờ bay trong không gian nữa, và sau đó trở thành một phi công thử nghiệm và một người hướng dẫn. Cô cũng đã hoàn thành bằng khoa học kỹ thuật.

3 (trang 71 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen again and give short answers to the following questions (Nghe lại và trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi sau)

Bài nghe:

1. When was Tereshkova born?

2. How old was she when she started working?

3. When did she join the Soviet space program?

4. At what age did she travel into space?

5. How many days did she spend in space?

Lời giải:

1. 1937

2. 16

3. 1962

4. 26

5. Three days / 3 days

Hướng dẫn dịch:

1. Tereshkova sinh năm nào? - Năm 1937.

2. Cô ấy bắt đầu đi làm bao nhiêu tuổi? - 16.

3. Cô ấy tham gia chương trình vũ trụ của Liên Xô khi nào? - Năm 1962.

4. Cô ấy du hành vào vũ trụ ở độ tuổi nào? - 26.

5. Cô ấy đã ở trong không gian bao nhiêu ngày? - Ba ngày.

4 (trang 71 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions. (Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to be a cosmonaut? Why or why not? 

Lời giải:

Yes, I do. I want to be a cosmonaut because I like exploring the universe.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn có muốn trở thành một phi hành gia không? Tại sao hoặc tại sao không?

- Có, tôi có. Tôi muốn trở thành một nhà du hành vũ trụ vì tôi thích khám phá vũ trụ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-gender-equality.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên