Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing (trang 72) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 10 Writing trang 72 trong Unit 6: Gender Equality Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6.

Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing (trang 72) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 72 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose suitable information from the box below to complete the table (Chọn thông tin phù hợp từ hộp bên dưới để hoàn thành bảng)

Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing (trang 72) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing (trang 72) | Tiếng Anh 10 Global Success

Hướng dẫn dịch:

A. Thực hiện các thao tác trên bệnh nhân

B. Kiến thức y học

C. Thể lực và trí lực

D. Tiếp đón và phục vụ khách hàng

E. Kỹ năng thuyết phục tốt

F. Đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân

G. Thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo

H. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

2 (trang 72 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Do you think both men and women can do the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to help you (Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng cả nam và nữ đều có thể làm tốt công việc của bác sĩ phẫu thuật không? Đưa ra lý do. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn)

Lời giải:

- Women can do the surgeon's job well because they can be as physically and mentally strong as men.

- Women can make great surgeons because they can also perform long and tiring operations.

- Women can become good surgeons because men and women have the same abilities to

learn and apply medical knowledge.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Phụ nữ có thể làm tốt công việc của bác sĩ phẫu thuật vì họ có thể chất và tinh thần mạnh mẽ như nam giới.

- Phụ nữ có thể làm bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời vì họ cũng có thể thực hiện các cuộc phẫu thuật lâu dài và mệt mỏi.

- Phụ nữ có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi vì nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau.

3 (trang 72 Tiếng Anh 10 Global Success): Write a paragraph (120 - 150 words) about the surgeon’s job. Use these guiding questions to help you (Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về công việc của bác sĩ phẫu thuật. Sử dụng các câu hỏi hướng dẫn này để giúp bạn)

Lời giải:

The surgeon's job is traditionally most common for men. Surgeons have to perform operations on patients. They also have to make important decisions about patients' health and safety. Besides medical knowledge, surgeons need both physical and mental strength to perform long and tiring operations. In addition, surgeons need to have excellent eyesight and skilful hands. A surgeon works with a team, so he / she needs good teamwork and communication skills. Although it is traditionally seen as a male job, the number of women surgeons is increasing now. Women as mentally strong as men, and they can perform long operations. In summary, women can make great surgeons, and everybody will benefit from having both male and female surgeons.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Công việc của bác sĩ phẫu thuật theo truyền thống là phổ biến nhất đối với nam giới. Các bác sĩ phẫu thuật phải thực hiện các phẫu thuật cho bệnh nhân. Họ cũng phải đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Bên cạnh kiến thức y học, bác sĩ phẫu thuật cần cả thể lực và trí lực để thực hiện những ca mổ lâu dài và mệt mỏi. Ngoài ra, bác sĩ phẫu thuật cần phải có thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo. Bác sĩ phẫu thuật làm việc theo nhóm, vì vậy anh ta / cô ta cần có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt. Mặc dù truyền thống được coi là công việc của nam giới, nhưng hiện nay số lượng nữ bác sĩ phẫu thuật đang tăng lên. Phụ nữ có tinh thần mạnh mẽ như nam giới, và họ có thể thực hiện các cuộc phẫu thuật lâu dài. Tóm lại, phụ nữ có thể làm bác sĩ phẫu thuật giỏi, và mọi người sẽ được lợi khi có bác sĩ phẫu thuật cả nam và nữ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-gender-equality.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên