Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking (trang 70, 71) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 10 Speaking trang 70, 71 trong Unit 6: Gender Equality Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6.

Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking (trang 70, 71) - Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 70 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Decide which jobs are traditionally done by men or women. Use the expressions given to help you (Làm việc theo cặp. Quyết định công việc truyền thống do nam giới hay phụ nữ làm. Sử dụng các biểu thức đã cho để giúp bạn)

Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking (trang 70, 71) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

- Traditionally male jobs: 1, 4, 5 ,7 

- Traditionally female jobs: 2, 3, 6, 8

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Bác sĩ phẫu thuật

2. Trợ lý cửa hàng

3. Y tá

4. Phi công hàng không

5. Lính cứu hỏa

6. Giáo viên mẫu giáo

7. Kỹ sư

8. Thư ký

2 (trang 70 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Discuss why the jobs mentioned in 1 are traditionally done by men or women. Use the ideas below to help you. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về lý do tại sao các công việc được đề cập trong 1 theo truyền thống được thực hiện bởi nam giới hoặc phụ nữ. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn.)

Lời giải:

The surgeon's job is traditionally done by men because women often can't work long hours as they need to take care of their families.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Công việc của bác sĩ phẫu thuật theo truyền thống do nam giới đảm nhiệm vì phụ nữ thường không thể làm việc nhiều giờ vì họ cần chăm sóc gia đình.

3 (trang 71 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups of three. Talk about your career choice(s) (Làm việc trong nhóm 3 người. Nói về (các) lựa chọn nghề nghiệp của bạn)

Lời giải:

A: I think I'll work as a shop assistant because people often say that I have good persuasion skills.

B: Good for you. I’d like to be a nurse because I enjoy helping people.

C: Sounds great. I'd like to be a surgeon. I believe I can work well under pressure and don't mind working long hours.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

A: Tôi nghĩ mình sẽ làm trợ lý cửa hàng vì mọi người thường nói rằng tôi có kỹ năng thuyết phục tốt.

B: Tốt cho bạn đấy. Tôi muốn trở thành y tá vì tôi thích giúp đỡ mọi người.

C: Nghe hay đấy. Tôi muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Tôi tin rằng mình có thể làm việc tốt dưới áp lực và không ngại làm việc nhiều giờ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-gender-equality.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên