Tiếng Anh 10 Unit 9 Getting Started (trang 100, 101) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 9 lớp 10 Getting Started trang 100, 101 trong Unit 9: Protecting The Environment Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 9.

Tiếng Anh 10 Unit 9 Getting Started (trang 100, 101) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 100-101 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nam’s father: What are you doing, Nam?

Nam: I’m preparing a presentation for my geography class.

Nam’s father: What’s the topic?

Nam: It’s environmental protection. My teacher asked me to do some research, but I don’t know where to start.

Nam’s father: I think you should identify some environmental problems first. What have you found so far?

Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how to organise them.

Nam’s father: You should focus on each problem, explain the main causes of it, and the suggest the solutions.

Quảng cáo

Nam: Thanks, Dad. But presenting all the solutions will be hard.

Nam’s father: Have you asked your teacher for advice?

Nam: Yes, I have. She advised that I should start with small, practical actions to protect the environment before coming up with big ideas that need a lot of effort or money to succeed.

Nam’s father: Sounds good. You’d better follow her advice. When did she ask you to present it?

Nam: She said I should present it the following week.

Nam’s father: You still have a lot of time. Good luck!

Nam: Thanks, Dad.

Hướng dẫn dịch:

Bố Nam: Nam, con đang làm gì vậy?

Nam: Con đang chuẩn bị một bài thuyết trình cho lớp học địa lý của mình.

Bố Nam: Chủ đề là gì?

Quảng cáo

Nam: Đó là bảo vệ môi trường. Giáo viên yêu cầu con thực hiện một số nghiên cứu, nhưng con không biết bắt đầu từ đâu.

Bố Nam: Bố nghĩ con nên xác định một số vấn đề về môi trường trước tiên. Con đã tìm thấy gì cho đến nay?

Nam: Con đã đưa ra một loạt các vấn đề về môi trường như sự nóng lên toàn cầu, nạn phá rừng, động vật có nguy cơ tuyệt chủng và ô nhiễm, nhưng con không biết cách sắp xếp chúng.

Bố Nam: Con nên tập trung vào từng vấn đề, giải thích nguyên nhân chính của nó, sau đó đề xuất giải pháp.

Nam: Cảm ơn bố. Nhưng trình bày tất cả các giải pháp sẽ là khó khăn.

Bố Nam: Con đã hỏi ý kiến của cô giáo chưa?

Nam: Rồi ạ. Cô ấy khuyên con nên bắt đầu từ những hành động nhỏ, thiết thực để bảo vệ môi trường trước khi nảy ra những ý tưởng lớn cần nhiều công sức hoặc tiền bạc để thành công.

Bố Nam: Nghe hay đấy. Con nên làm theo lời khuyên của cô ấy. Khi nào cô ấy yêu cầu con trình bày nó?

Nam: Cô ấy nói con nên trình bày nó vào tuần sau.

Bố Nam: Con vẫn còn nhiều thời gian. Chúc may mắn!

Nam: Cảm ơn bố.

Quảng cáo

2 (trang 101 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the conversation again and answer the questions (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi)

1. What did Nam’s teacher ask him to do?

2. What has Nam come up with so far?

3. When does Nam have to deliver the presentation?

Lời giải:

1. She asked Nam to do some research on the environment protection.

2. He’s come up with a range of environment issues.

3. Nam has to deliver the presentation next week.

Giải thích:

1. Thông tin: Nam: It’s environmental protection. My teacher asked me to do some research, but I don’t know where to start.

2. Thông tin: Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how to organise them.

3. Thông tin: Nam: She said I should present it the following week.

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo viên của Nam đã yêu cầu anh ta làm gì?

- Cô ấy yêu cầu Nam làm một số nghiên cứu về bảo vệ môi trường.

2. Nam đã nghĩ ra gì cho đến nay?

- Anh ấy đưa ra một loạt các vấn đề về môi trường.

3. Khi nào Nam phải thuyết trình?

- Nam phải giao bài thuyết trình vào tuần sau.

3 (trang 101 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the words in A with the words in B to form phrases (Nối các từ trong A với các từ trong B để tạo thành các cụm)

Tiếng Anh 10 Unit 9 Getting Started (trang 100, 101) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. d 2. c 3. b 4. a

Hướng dẫn dịch:

1. global warming = sự nóng lên toàn cầu

2. practical actions = hành động thiết thực

3. environmental issues = vấn đề môi trường

4. endangered animals = động vật có nguy cơ tuyệt chủng

4 (trang 101 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the following sentences with verbs from the conversation in 1 (Hoàn thành các câu sau với các động từ của cuộc hội thoại trong 1)

1. My teacher _______ me to do some research on environmental protection.

2. She _______ that I should start with small, practical actions to protect the environment.

3. She _______ I should deliver my presentation the following week.

Lời giải:

1. asked 2. advised 3. said

Hướng dẫn dịch:

1. Cô giáo của tôi bảo tôi làm một số nghiên cứu về bảo vệ môi trường.

2. Cô ấy khuyên tôi bắt đầu với những hành động nhỏ, thực tế để bảo vệ môi trường.

3. Cô ấy nói tôi nên trình bày bài vào tuần sau.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-preserving-the-environment.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên