Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing (trang 106, 107) - Tiếng Anh 10 Global Success



Lời giải bài tập Unit 9 lớp 10 Writing trang 106, 107 trong Unit 9: Protecting The Environment Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 9.

Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing (trang 106, 107) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 106 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi)

Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing (trang 106, 107) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. A panda.

2. It comes from China.

3. WWF stands for World Wide Fund for Nature (formally The World Wildlife Fund).

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có nhận ra con vật không?

- Một con gấu trúc.

2. Nó đến từ đâu?

- Nó đến từ Trung Quốc.

3. Các chữ cái WWF là viết tắt của gì?

- WWF là viết tắt của World Wide Fund for Nature (The World Wildlife Fund).

2 (trang 106-107 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text about WWF and complete the table (Đọc văn bản về WWF và hoàn thành bảng)

The World Wide Fund for Nature (WWF), originally called the World Wildlife Fund, is a non-governmental organisation. It was set up in 1961, and today it is the world's largest environmental organisation. It aims to stop the process of destroying the planet's natural environment and to build a future in which humans respect nature. Much of the work of WWF focuses on the survival of endangered animals and the protection of their natural habitats. These animals include the Indian elephant, the gorilla, the giant tortoise, and the giant panda. Currently, WWF has 5 million supporters worldwide. It works in more than 100 countries and supports around 1,300 environmental projects.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WWF), ban đầu được gọi là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, là một tổ chức phi chính phủ. Nó được thành lập vào năm 1961 và ngày nay nó là tổ chức môi trường lớn nhất thế giới. Nó nhằm mục đích ngăn chặn quá trình phá hủy môi trường tự nhiên của hành tinh và xây dựng một tương lai trong đó con người tôn trọng thiên nhiên.

Phần lớn công việc của WWF tập trung vào sự tồn tại của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng. Những động vật này bao gồm voi Ấn Độ, khỉ đột, rùa khổng lồ và gấu trúc khổng lồ. Hiện tại, WWF có 5 triệu người ủng hộ trên toàn thế giới. Nó hoạt động ở hơn 100 quốc gia và hỗ trợ khoảng 1.300 dự án môi trường.

Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing (trang 106, 107) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. Non-governmental organisation

2. 1961

3. to stop the process of destroying the planet’s natural environment

4. the survival of endangered animals and the protection of their natural habitats

5. 1300

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:


Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WWF)
Loại hình tổ chức Tổ chức phi chính phủ
Thành lập trong năm 1961
Mục tiêu

- ngăn chặn quá trình phá hủy môi trường tự nhiên của hành tinh

- xây dựng một tương lai trong đó con người tôn trọng thiên nhiên

Trọng tâm công việc của họ sự tồn tại của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng
Số lượng dự án được hỗ trợ 1300

3 (trang 107 Tiếng Anh 10 Global Success): Write a paragraph (120 - 150 words) about “Save the Elephants”, using the information in the table below. (Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về “Cứu những chú voi”, sử dụng thông tin trong bảng dưới đây.)

Lời giải:

Save the Elephants (STE) is a non-profit organisation. It was set up in 1993 by lain Douglas-Hamilton, and today it is one of the world's largest organisations to save elephants worldwide. It aims to make sure elephants do not die out and protect the habitats in which elephants are found.

Much of the work of STE focuses on stopping the illegal hunting of elephants especially in Africa and Asia, working together with scientists and experts to conduct research into behaviours of elephants, and raising people's awareness through films, televisions and new media sources. So far, it has conducted 335 projects in 40 countries and helped to protect thousands of elephants worldwide.

Hướng dẫn dịch:

Save the Elephant (STE) là một tổ chức phi lợi nhuận. Nó được thành lập vào năm 1993 bởi lain Douglas-Hamilton, và ngày nay nó là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới để cứu voi trên toàn thế giới. Nó nhằm mục đích đảm bảo voi không bị chết và bảo vệ môi trường sống nơi voi được tìm thấy.

Phần lớn công việc của STE tập trung vào việc ngăn chặn nạn săn bắt voi bất hợp pháp, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, cùng với các nhà khoa học và chuyên gia tiến hành nghiên cứu về hành vi của voi, và nâng cao nhận thức của người dân thông qua phim ảnh, truyền hình và các nguồn phương tiện truyền thông mới. Cho đến nay, nó đã thực hiện 335 dự án ở 40 quốc gia và giúp bảo vệ hàng nghìn con voi trên toàn thế giới.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-preserving-the-environment.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên