Unit 4 lớp 11: Looking backUnit 4 lớp 11: Looking back

Pronunciation

1. Listen and underline the syllabic with vowel elision. (Nghe và gạch dưới những nguyên âm được nuốt âm.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. dictionary 2. Police3. library4. deafening5. history

2. Listen and tick the sentences that are read with elision of weak vowels. (Nghe và đánh dấu những câu được đọc với sự nuốt âm của các nguyên âm lướt.)

Bài nghe:

1. ✔.

4. ✔.

6. ✔.

Vocabulary

1. Complete the sentences, using the corrcct form of the words in brackets. (Hãy hoàn thành câu, sử dụng hình thức đúng của từ cho trong ngoặc đơn.)

Quảng cáo
1. impairments2. non-disabled3.integration
4. disrestful5. involved6. Donation

Grammar

1. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành câu, sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. came2. have agreed, have signed3. has come4. have started5. had

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank. (Hãy hoàn thành câu bằng những động từ cho trong khung. Sử dụng thì và hình thức đúng. Viết mỗi từ vào mỗi chỗ trống.)

Quảng cáo
1. has never volunteered2. invented3. has recored
4. has supported5. Have you ever worked, organised, have also coached

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 4 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-caring-for-those-in-need.jsp