Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều đầy đủ nhất | Explore Our World 3

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 3 lớp 3 Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Family

Danh từ

/ˈfæm.əl.i/

Gia đình

Father

Danh từ

/ˈfɑː.ðɚ/

Bố

Mother

Danh từ

/ˈmʌð.ɚ/

Mẹ

Sister

Danh từ

/ˈsɪs.tɚ/

Chị gái/ em gái

Brother

Danh từ

/ˈbrʌð.ɚ/

Anh trai/ em trai

Parents

Danh từ

/per.ənts/

Bố mẹ

Grandparents

Danh từ

/ˈɡræn.per.ənts

Ông bà

Grandmother

Danh từ

/ˈɡræn.mʌð.ɚz/

Grandfather

Danh từ

/ˈɡræn.fɑː.ðɚz/

Ông

Big

Tính từ

/bɪɡ/

To lớn

Small

Tính từ

/smɑːl/

Nhỏ bé

Old

Tính từ

/oʊld/

Cũ, già

Young

Tính từ

/jʌŋ/

Trẻ

Tall

Tính từ

/tɑːl/

Cao

Short

Tính từ

/ʃɔːrt/

Thấp

Handsome

Tính từ

/ˈhæn.səm/

Đẹp trai

Beautiful

Tính từ

/ˈbjuː.t̬ə.fəl/

Xinh đẹp

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác