Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 52 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 52 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 52.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 52 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 52 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và nói lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 52 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Polly: Đây là ai?

Mia: Em gái

2 (trang 52 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Read and draw lines. (Nhìn tranh. Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 52 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

1-c

2-a

3-b

Hướng dẫn dịch

1. Ai đây vậy? Đây là mẹ

2. Ai đây vậy? Đây là anh tớ

3. Ai đây vậy? Đây là ông tớ

3 (trang 52 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Draw. Ask and answer. (Vẽ tranh. Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 52 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

Đây là ai?

Đây là bố

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác