Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều đầy đủ nhất | Explore Our World 3

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 8 lớp 3 Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Banana

Danh từ

/bəˈnæn.ə/

Chuối

Apple

Danh từ

/ˈæp.əl/

Táo

Cookie

Danh từ

/ˈkʊk.i/

Bánh quy

Egg

Danh từ

//

Trứng

Sandwich

Danh từ

/ˈsæn.wɪtʃ/

Bánh kẹp

Soup

Danh từ

/suːp/

Canh

Rice

Danh từ

/raɪs/

Cơm

Chicken

Danh từ

/ˈtʃɪk.ɪn/

Thịt gà

Fish

Danh từ

/fɪʃ/

Vegetable

Danh từ

/ˈvedʒ.tə.bəl/

Rau

Orange juice

Danh từ

/ˈɔːr.ɪndʒ ˌdʒuːs/

Nước cam

Water

Danh từ

/wɑː.t̬ɚ/

Nước lọc

Lemonade

Danh từ

/ˌlem.əˈneɪd/

Nước chanh

Coconut water

Danh từ

/ˈkoʊ.kə.nʌt wɑː.t̬ɚ/

Nước dừa

Milk

Danh từ

/ˈmɪlk/

Sữa

Milkshake

Danh từ

/ˈmɪlk.ʃeɪk/

Sữa lắc

Soda

Danh từ

/´soudə/

Nước soda

Tea

Danh từ

/ti:/

Trà

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác