Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson 7 trang 136 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson 7 trang 136 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson 7 trang 136.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson 7 trang 136 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 136 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại )

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson 7 trang 136 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Eddie: Đây là một quả táo? Có một chút nước

Mia: Đây là một quả chuối. Có một chút sữa

2 (trang 136 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and circle. (Nhìn tranh, nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson 7 trang 136 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

3 (trang 136 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Point to the pictures in 2. Say. (Chỉ vào tranh ở bài 2 và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson 7 trang 136 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

There is some tea

There is an egg

There is some water

There is a sandwich

Hướng dẫn dịch

Có một chút trà

Có một quả trứng

Có một chút nước

Có một cái bánh sandwich

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác