Unit 10 lớp 6: A Closer Look 1Unit 10: Our houses in the future

A Closer Look 1 (phần 1 - 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. (You may use an appliance more than once) ()

Quảng cáo

Bài nghe:

living roombedroomkitchenbathroom
wireless TV, high-tech robot wireless TV, high-tech robotmodern fridge , automatic dishwasher , high-tech robot. automatic washing machine,high-tech robot .

2. Match the appliances in A with the things they can or might do in B. ()

1 - c wireless TV - help us watch TV programmes from space

2 - d automatic dishwasher - wash and dry dishes

3 — b modern fridge — cook meals

4 - e automatic washing machine - wash and dry clothes

5 - a hi-tech robot - look after children

Quảng cáo

3. Work in pairs. Using the information in 2, ask and answer questions about appliances in the house. (Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin phần 2, hỏi và trả lời câu hỏi vể những thiết bị trong nhà.)

Hướng dẫn dịch:

A: Ti vi có kết nối không dây được dùng để làm gì?

B: Nó giúp chúng ta xem những chương trình truyền hình từ không gian

4. Listen to the chants. Write the words with the sounds /dr/ and /tr/ in the table. (Nghe những câu thơ sau. Viết những từ có âm /dr/ và /tr/ vào bảng sau cho phù hợp. )

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
Quảng cáo
/dr/ /tr/
drops countryside
drip travel
drive tractor
dripping train

5. Say the words you have written in the table. Pay attention to the sounds /dr/ and /tr/. Can you add some more words? (Hãy nói những từ em đã viết trong bảng trên. Chú ý đến những âm /dr/ và /tr/. Em có thế thêm vài từ khác được không?)

/dr/: dream, drove, dread

/tr/: tree, strict, treat, troop

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 10 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-our-house-in-the-future.jsp