Unit 10 lớp 6: CommunicationUnit 10: Our houses in the future

Communication (phần 1 - 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE (Trò chơi. Những điều mà chúng ta có thể làm trong tương lai. )

Quảng cáo

a. Write the following phrases on six small pieces of paper. (Viết những cụm từ sau vào 6 mảnh giấy nhỏ. )

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

b. Play the game in groups following the instructions. (Chơi trò chơi theo nhóm theo hướng dẫn sau. )

Hướng dẫn dịch:

Đặt 6 mảnh giấy úp mặt xuống. Lần lượt nhìn vào từng mảnh.

Đọc cụm từ trên nó. Tìm cụm từ thích hợp ở vòng tròn bên dưới.

Đặt câu về tương lai sử dụng won’t và might.

Câu đúng: +1 điểm Câu sai: - 1 điểm

Ví dụ:

Trong tương lai, chúng ta sẽ không đi du lịch đến bãi biển, mà chúng ta có thể đi đến Mặt trăng.

Quảng cáo

2. Class survey: HOMES IN THE FUTURE

a. Read the questions below. Tick (√) ‘Yes' or 'No' (Đọc câu hỏi dưới đây. Đánh dấu √ chon Yes hoặc No )

YesNo
Will you live in a hi-tech house?
Will your house be in space?
Will you have a lot of trees and flowers around your house?
Will you have a fridge that can cook your meals?
Will you have a robot that can look after your children?
Will you have a car to fly into space?

b. Work in pairs. Use the questions in a to interview your partner. (Làm việc theo cặp. Sử dụng các câu hỏi ở cột a để phỏng vấn bạn của bạn )

Hướng dẫn dịch:

Bạn: Chào Nam. Bạn sẽ sống trong một căn nhà công nghệ cao trong tương lai chứ?

Nam: Ừ phải rồi.

Bạn: Ngôi nhà của bạn sẽ ở trong không gian chứ?

Nam: Ồ không,sẽ không như thế đâu.

Bạn: Thế nó sẽ ở đâu

Nam: Mình không chắc. Có lẽ nó sẽ gần bờ biến.

Quảng cáo

c. Tell the class about your interview. (Nói cho lớp nghe về cuộc phỏng vấn của em. )

Hướng dẫn dịch ví dụ:

Trong tương lai, Nam sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó sẽ không ở trong không gian. Nó có lẽ sẽ nằm cạnh biển.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 10 lớp 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-our-house-in-the-future.jsp