Unit 11 lớp 6: CommunicationUnit 11: Our greener world

Communication (phần 1 - 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. The 3Rs Club in your school is doing a survey on how 'green' the students are. Help them answer the following questions. (Câu lạc bộ 3R trong trường em đang làm khảo sát vể việc các học sinh sống "xanh" như thế nào. Giúp họ trả lời các câu hỏi sau. )

Quảng cáo
Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

2. Interview a classmate. Compare his/her answers with yours. How many different answers have you got? (Phỏng vấn một bạn học. So sánh câu trả lời của cô ấy/cậu ấy với câu trả lời của em. Em có bao nhiêu câu trả lời khác?)

Hướng dẫn dịch:

Tường trình câu trả lời của bạn học cho cả lớp biết.

Quảng cáo

3. Work in groups. Think of two more questions to add to the survey. (Làm việc theo nhóm. Nghĩ ra hơn hai câu hỏi để bổ sung cho bài khảo sát.)

Hướng dẫn dịch:

Chia sẻ câu hỏi của nhóm với lớp. Bỏ phiếu cho câu hỏi hay nhất

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 11 lớp 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-our-greener-world.jsp