Unit 14 lớp 6: C. SuggestionsUnit 14: Making Plans

C. Suggestions (Phần 1-4 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and read. Then practice in groups.

(Nghe và đọc. Sau đó luyện tập theo nhóm.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Ba: Chúng ta sẽ làm gì vào kì nghỉ này?

Lan: Chúng ta hãy đi cắm trại đi.

Nam: Chúng ta không có lều. Đi Huế nhé?

Nga: Mình không muốn đi Huế. Sao chúng ta không đi Chùa Hương?

Ba: Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì?

Lan: Chúng ta hãy đi bộ đến đó.

Nam: Không, xa quá. Đi bằng xe đạp nhé?

Nga: Không được. Trời quá nóng.

Ba: Chúng ta hãy đi bằng xe buýt nhỏ đi.

Nam: Ừ. Ý kiến hay đấy.

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)

a) What does Nam want to do? (Nam muốn làm gì?)

=> He wants to go to Hue.

b) What does Nga want to do? (Nga muốn làm gì?)

=> She wants to go to Huong Pagoda.

c) How does Lan want to travel? (Lan muốn đi bằng phương tiện gì?)

=> She wants to go on foot.

d) Why doesn't Nam want to walk? (Tại sao Nam không muốn đi bộ?)

=> Because it's too far.

e) How does he want to travel? (Cậu ấy muốn đi bằng phương tiện gì?)

=> He wants to go by bike.

f) Why doesn't Nga want to go by bike? (Tại sao Nga không muốn đi bằng xe đạp?)

=> Because it's too hot.

g) How does Ba want to go? (Ba muốn đi bằng phương tiện gì?)

=> He wants to go by minibus.

3. Look at the pictures. Work with a partner and make suggestions about them.

(Nhìn vào tranh. Làm việc với bạn học và đưa ra lời đề nghị cho họ.)

Sử dụng: Let's ..., What about ...?, Why don't we ...?

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

a) Let's go to the beach.

b) Why don't we go to the museum?

c) What about playing volleyball?

d) Let's go to the zoo.

e) Why don't we play tennis?

f) What about going camping?

4. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài giải bài tập tiếng Anh lớp 6 | Để học tốt tiếng Anh 6 Unit 14 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-making-plans.jsp