Unit 8 lớp 6: B. A truck driverUnit 8: Out and About

B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and read. Then ask and answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

- Lúc này là 5 giờ sáng. Ông Quang là tài xế xe tải và ông đang trên đường đến một trang trại.

- Ông Quang đang đi đến một trang trại. Một người nông dân đang đợi ông.

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

- Ông Quang và người nông dân đang chất rau lên xe tải.

- Ông Quang đang lái xe đi Hà Nội. Ông ấy đang chở rau đến chợ.

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

- Ông Quang ở chợ. Ông ấy đang dỡ rau xuống.

- Bây giờ là 7 giờ sáng và ông Quang đang ăn sáng tại một gian bán hàng ăn vặt.

Hỏi và trả lời:

a) What does Mr. Quang do? (Ông Quang làm nghề gì?)

=> He is a truck driver.

b) Where is he going at five in the morning? (Ông ấy đang đi đâu lúc 5 giờ sáng?)

=> He's going to a farm.

c) Who is waiting for him? (Ai đang đợi ông ấy?)

=> A farmer is waiting for him.

d) Where is he taking the vegetables to? (Ông ấy chở rau đi đâu?)

=> He's taking the vegetables to a market.

e) What is he doing at seven o'clock? (Ông ấy đang làm gì lúc 7 giờ sáng?)

=> He's eating his breakfast.

f) Where is he eating? (Ông ấy ăn ở đâu?)

=> He's eating at a foodstall.

2. Listen and repeat. Then answer the questions.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Lan: Bạn đang làm gì vậy?

Ba:   Mình đang làm bài tập về nhà?

Lan: Có phải bạn đang làm Toán không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

Lan: Bạn đang chép bài của Nam phải không?

Ba:   Không, không phải. Mình đang sửa nó.

Lan: Có phải Tuấn đang học không?

Ba:   Không, không phải.

Lan: Anh ấy đang chơi bóng đá phải không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

Lan: Có phải Nga và Hương đang học không?

Ba:   Không, không phải.

Lan: Có phải họ cũng đang chơi bóng đá phải không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

Trả lời câu hỏi:

a) What is Ba doing?

=> He's doing his homework.

b) Is he doing his math?

=> Yes, he is.

c) Is he copying Nam's work?

=> No, he isn't. He's correcting it.

d) What is Tuan doing?

=> He's playing soccer.

e) Are Nga and Huong working?

=> No, they aren't.

3. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

4. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-out-and-about.jsp