Tiếng Anh 7 Unit 3: Reading trang 36 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Reading trang 36 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3: Reading trang 36 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 3 Reading - Chân trời sáng tạo - Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 36 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers. (Nhìn vào những bức ảnh trên trang này. Trả lời các câu hỏi. Sau đó, đọc các báo cáo và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Reading trang 36 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. Picture 1: royal clothing

Picture 2: a dinosaur

Picture 3: Bluebird

2. I think it’s nearly 60 years.

3. royal, beautiful, old, big, fast ….

Hướng dẫn dịch:

1. Các vật trong các bức ảnh là gì?

Hình 1: trang phục hoàng gia

Hình 2: khủng long

Hình 3: Bluebird

2. Bạn nghĩ Bluebird bao nhiêu tuổi?

Tôi nghĩ đã gần 60 năm.

3. Bạn có thể nghĩ ra từ nào để mô tả các đối tượng trong ảnh không?

“royal, beatiful, old, big, fast ….’

Quảng cáo

2 (trang 36 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text. (Đọc và nghe các báo cáo. Hoàn thành các câu với thông tin từ văn bản.)

Bài nghe:

1. The exhibition of … was in the History Museum of Ho Chi Minh City.

2. The clothes were expensive but …

3. Tim was happy with the food in the … at the …

4. … and … are both types of dinosaur.

5. The … wasn't a very interesting place.

6. … was a very fast car in the … Museum.

Hướng dẫn giải:

1. royal clothing

2. uncomfortable

3. café … Natural History Museum

4. Diplodocus … Tyrannosaurs

5. farm

6. Bluebird … National Motor

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Triển lãm trang phục cung đình tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quần áo đắt tiền nhưng không thoải mái.

3. Tim hài lòng với đồ ăn trong quán cà phê ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.

4.urusocus và Tyrannosaurs đều là một loại khủng long.

5. Trang trại không phải là một nơi rất thú vị.

6. Bluebird là một chiếc xe rất nhanh trong Bảo tàng Mô tô Quốc gia.

3 (trang 36 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản)

Hướng dẫn giải:

Exhibition (n) triển lãm

Building (n) toà nhà

Collection (n) bộ sưu tập

4 (trang 36 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Which of the museums on the website do you think is the most interesting? Where is it? What is in it? (Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ bảo tàng nào trên trang web là thú vị nhất? Nó ở đâu? Có cái gì bên trong?)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

I think the History Museum of Ho Chi Minh City is the most interesting. It has a lot of items from Vietnamese history.

(Tôi nghĩ Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh là thú vị nhất. Nó có rất nhiều đồ vật từ lịch sử Việt Nam.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác