Tiếng Anh 7 Unit 3 Speaking trang 40 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Speaking trang 40 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Speaking trang 40 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 3 Speaking - Chân trời sáng tạo - Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? (Chọn từ đúng trong đoạn hội thoại. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Mark đã làm gì? Sarah có một ngày cuối tuần tốt không?)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Sarah: Hey, Mark. (1) How was your weekend?

Mark: Not bad, thanks. I played football and I got a haircut. What do you think?

Sarah: It looks great. Very cool. I got a haircut, too.

Mark: When?

Sarah: Two weeks (2) ago. But nobody noticed.

Mark: Oh dear. So, what about you? What did you (3) do?

Sarah: Well, I stayed at my friend Jenny's house on Saturday night.

Mark: Oh, right. How was that?

Sarah: It wasn't (4) brilliant. Jenny was sick so I didn't sleep much and I was too tired to go out on Sunday.

Mark: Bad luck! I met some (5) friends for a picnic on Sunday.

Sarah: Really? What (6) was it like?

Mark: It was fun.

Sarah: Oh, you had a much better weekend. Can I come out with you next time?

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Sarah: Này, Mark. Cuối tuần của bạn như thế nào?

Mark: Không tệ, cảm ơn. Tôi đã chơi bóng và cắt tóc. Bạn thì sao?

Sarah: Nó trông rất tuyệt. Rất tuyệt. Tôi cũng đi cắt tóc.

Mark: Khi nào?

Sarah: Hai tuần trước. Nhưng không ai để ý.

Mark: Ôi trời. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã làm gì?

Sarah: À, tôi ở nhà Jenny, bạn tôi vào tối thứ Bảy.

Mark: Ồ, đúng rồi. Nó thế nào?

Sarah: Nó không quá tốt. Jenny bị ốm nên tôi không ngủ được nhiều và tôi quá mệt để đi chơi vào Chủ nhật.

Mark: Xui thật! Tôi đã gặp một số người bạn cho một chuyến dã ngoại vào Chủ nhật.

Sarah: Thật không? Nó thế nào?

Mark: Nó rất vui.

Sarah: Ồ, bạn đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời hơn nhiều. Lần sau tôi có thể đi chơi với bạn được không?

2 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner. (Lấp đầy các cuộc hội thoại và các Cụm từ chính. Hoàn thành các cuộc hội thoại nhỏ. Nghe và kiểm tra. Thực hành chúng với đối tác của bạn.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Speaking trang 40 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. your weekend

2. bad

3. do you

4. great

5. cool

6. was

7. brilliant

8. like

9. fun

Hướng dẫn dịch:

Cuối tuần của bạn như thế nào? - Không tệ, cảm ơn.

Bạn thì sao? - Nó trông rất tuyệt. Rất tuyệt.

Nó thế nào? - Nó không quá tốt.

Nó thế nào? - Nó rất vui.

3 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Practise the dialogue with your partner (Thực hành hội thoại với bạn của bạn)

4 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner. (Bao gồm các cuộc đối thoại và các Cụm từ chính. Hoàn thành các cuộc đối thoại nhỏ. Nghe và kiểm tra. Thực hành chúng với bạn của bạn.)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. A. How was your weekend?

B. Not bad, thanks. I went shopping on Saturday. I bought these headphones. What do you think?

A. Very cool.

2. A. What did you do at the weekend?

B. Well, I went to the cinema on Saturday evening. I saw The Fast and the Furious.

A. What was it like?

B. It wasn’t brilliant, to be honest.

Hướng dẫn dịch:

1. A. Cuối tuần của bạn thế nào?

B. Không tệ, cảm ơn. Tôi đã đi mua sắm vào thứ bảy. Tôi đã mua những chiếc tai nghe này. Bạn nghĩ sao?

A. Rất tuyệt.

2. A. Bạn đã làm gì vào cuối tuần?

B. Chà, tôi đã đi xem phim vào tối thứ Bảy. Tôi đã xem The Fast and the Furious.

A. Nó như thế nào?

B. Thành thật mà nói, nó không xuất sắc.

5 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Read the situation. Practise a new dialogue about your weekend using the Key Phrases (Làm việc theo cặp. Đọc tình huống. Thực hành một đoạn hội thoại mới về ngày cuối tuần của bạn bằng các Cụm từ chính)

Hướng dẫn giải:

- How was your weekend?

- Not bad, thanks.

- What did you do?

- I went to a football match on Saturday.

Hướng dẫn dịch:

- Cuối tuần của bạn như thế nào?

- Không tồi, cảm ơn.

- Bạn đã làm gì?

- Tôi đã đi xem một trận đấu bóng đá vào thứ Bảy.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác