Tiếng Anh 7 Unit 7 Puzzles and games trang 91 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 7 Puzzles and games trang 91 trong Unit 7: Music Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Puzzles and games trang 91 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 91 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Find nine more music words. Then put them in the correct list (Tìm thêm 9 từ âm nhạc. Sau đó đưa chúng vào danh sách đúng)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 Puzzles and games trang 91 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

- Musical instruments: piano, keyboard, bass, violin, vocals

- Types of music: rock, hardrock, pop, rap, classical

Hướng dẫn dịch:

- Nhạc cụ: piano, keyboard, bass, violin, vocal

- Thể loại nhạc: rock, hardrock, pop, rap, cổ điển

2 (trang 91 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) ALI’S WEEK. Look at the pictures in Ali’s diary for next week. Follow the instructions (TUẦN CỦA ALI. Hãy xem những hình ảnh trong nhât kí của Ali cho tuần tới. Làm theo chỉ dẫn)

- Tell your partner what Ali is and isn't going to do.

- Cover the diary and change partners. Test your new partner: ask what Ali is going to do at certain times and days next week.

- Make a diary for Ali for the week after next. Draw different activities for each day.

- Show your pictures to a new partner for them to guess what he's going to do that week.

Hướng dẫn dịch:

- Nói với bạn của bạn những gì Ali sẽ làm và sẽ không làm.

- Che sổ nhật ký và thay đổi bạn. Kiểm tra bạn mới của bạn: hỏi Ali sẽ làm gì vào những thời điểm và ngày nhất định trong tuần tới.

- Viết nhật ký cho Ali trong tuần tiếp theo. Vẽ các hoạt động khác nhau cho mỗi ngày.

- Cho bạn mới xem ảnh của bạn để họ đoán xem anh ấy sẽ làm gì trong tuần đó.

3 (trang 91 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Use the code to write nouns and adjectives in the correct column (Sử dụng mã để viết danh từ và tính từ vào đúng cột)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 Puzzles and games trang 91 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. N: energy – ADJ: energetic

2. N: confidence – ADJ: confident

3. N: kindness – ADJ: kind

4. N: fame – ADJ: famous

5. N: weakness – ADJ: weak

6. N: ambition – ADJ: ambitious

4 (trang 91 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) SCHOOL TRIP ARRANGEMENTS

Work in pairs. Work out the right order for the school trip and then ask and answer questions about the trip (Làm việc theo cặp. Lập trình tự phù hợp cho chuyến đi học và sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về chuyến đi)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 Puzzles and games trang 91 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

7.30: Coach leaves school.

9.30: Visit the Natural History Museum

12.30: Have lunch in a rooftop restaurant

14.00: Go to see a musical

17.30: Coach picks up students from the theatre

19.30: Arrive back at school

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

7h30: Huấn luyện viên rời trường.

9h30: Tham quan Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên

12h30: Ăn trưa tại nhà hàng trên tầng thượng

14h00: Đi xem nhạc kịch

17h30: Huấn luyện viên đón học viên ra khỏi rạp

19h30: Trở lại trường học

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác