Unit 1 lớp 7: B. Names and addresses

(Tên và địa chỉ)Unit 1: Back to school

B. Names and addresses (Phần 1-7 trang 15-18 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Miss Lien: What's your family name, Hoa?

Hoa: It’s Pham. My middle name's Thi.

Miss Lien: How old are you?

Hoa: I’m 13.

Miss Lien: Where do you live?

Hoa: 12 Tran Hung Dao Street.

Miss Lien: Thank you, Hoa.

Hướng dẫn dịch:

Cô Liên: Họ của em là gì vậy Hoa?

Hoa : Họ Phạm ạ. Tên đệm của em là Thị.

Cô Liên: Em bao nhiêu tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi ạ.

Cô Liên: Em sống ở đâu?

Hoa : Số 12 đường Trần Hưng Đạo ạ.

Cô Liên: Cảm ơn em, Hoa.

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi:

a) Who is Hoa talking to? (Hoa đang nói chuyện với ai?)

=> Hoa is talking to Miss Lien.

b) What is Hoa's family name? (Họ của Hoa là gì?)

=> Her family name is Pham.

c) What is her middle name? (Tên đệm của bạn ấy là gì?)

=> Her middle name is Thi.

d) Where does she live? (Bạn ấy sống ở đâu?)

=> She lives at 12 Tran Hung Dao Street.

2. Write. Complete this dialogue.

(Viết. Hoàn thành đoạn hội thoại này.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nga: Who is that?

Lan: That's Nam.

Nga: No. Who is the girl talking to Miss Lien?

Lan: Her name's Hoa. She's a new student.

Nga: Which class is she in?

Lan: She is in our class — class 7A.

Nga: Where does she live?

Lan: She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga: Where do her parents live?

Lan: They live in Hue.

Nga: She's tall. How old is she?

Lan: She's 13.

3. Ask your partner questions and complete this form.

(Hỏi bạn của bạn các câu hỏi rồi hoàn thành mẫu này.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- What's your name? (Tên bạn là gì?)

My name's Mai.

- What's your family name? (Họ của bạn là gì?)

My family name's Tran.

- What's your middle name? (Tên đệm của bạn là gì?)

My middle name's Thi.

- How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I'm 13 years old.

- Which grade are you in? (Bạn đang học khối nào?)

I'm in grade 7.

- What school do you go to? (Bạn học trường nào?)

I go to Quang Trung School.

- What's your home address? (Nhà bạn ở đâu/Địa chỉ nhà bạn ở đâu?)

My home address is 1102 Giai Phong Street.

Sau đó hoàn thành mẫu:

Name    : Tran Thi Mai
Age     : 13
Grade    : 7
School   : Quang Trung
Home address: 1102 Giai Phong Street.
Quảng cáo

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Nam: Where do you live, Hoa?

Hoa: I live at 12 Tran Hung Dao Street.

Nam: How far is it from your house to school?

Hoa: It’s not far - about one kilometer.

Nam: How do you go to school?

Hoa: I go to school by bike

Hướng dẫn dịch:

Nam: Bạn sống ở đâu vậy Hoa?

Hoa: Mình ở số 12 đường Trần Hưng Đạo.

Nam: Từ nhà bạn đến trường bao xa vậy?

Hoa: Không xa - khoảng 1 km.

Nam: Bạn đến trường bằng phương tiện gì?

Hoa: Mình đi học bằng xe đạp.

5. Ask and answer with a partner.

(Hỏi và trả lời với bạn học.)

How far is it from your house to school? (Từ nhà bạn đến trường bao xa?)

It's ...

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Gợi ý:

a) How far is it from your house to the market?

=> It's about one kilometer and a half.

b) How far is it from your house to the movie theatre?

=> It's about 3 kilometers.

c) How far is it from your house to the post office?

=> It's about 2 kilometers and a half.

d) How far is it from your house to the bus stop?

=> It's about one kilometer.

6. Listen and write.

(Nghe và viết.)

Bài nghe:

How far is it? Write the four distances. (Nó bao xa? Viết bốn khoảng cách.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

A. Lan: My English book is still at home.

Hoa: How far is it from school to your house, Lan?

Lan: It’s about 300 meters. I can go home at recess.

B. Hoa: I need some stamps. Where is the post office,Lan?

Lan: It’s not far from my house. Come with me.

Hoa: How far is it from your home?

Lan: Only 700 meters.

C. Lan: Let’s go to the movies.

Hoa: OK. Where is the movie theater ?

Lan: It’s in the center of Hanoi.

Hoa: How far is it from school ?

Lan: It’s three kilometers. We can take the bus number two.

D. Hoa: Oh! My letter is in my pocket.

Lan: We can post it after the movie.

Hoa: How far is it from the movie theater to the post office?

Lan: About two kilometers.

Hướng dẫn dịch:

A. Lan: Cuốn sách tiếng Anh của mình vẫn còn ở nhà.

Hoa: Từ trường đến nhà bạn bao xa, Lan?

Lan: Đó là khoảng 300 mét. Mình có thể về nhà lúc nghỉ giải lao.

B. Hoa: Mình cần một số tem. Bưu điện ở đâu, Lan?

Lan: Không xa nhà mình. Đi với mình nhé.

Hoa: Nhà bạn ở bao xa?

Lan: Chỉ 700 mét.

C. Lan: Chúng ta hãy đi xem phim nhé.

Hoa: OK. Rạp chiếu phim ở đâu?

Lan: Nó nằm ở trung tâm của Hà Nội.

Hoa: Nó cách trường bao xa?

Lan: Khoảng ba cây số. Chúng ta có thể đón xe buýt số hai.

D. Hoa: Ôi! Lá thư của mình vẫn nằm trong túi.

Lan: Chúng ta có thể gửi nó sau khi hết bộ phim.

Hoa: Từ rạp chiếu phim đến bưu điện bao xa?

Lan: Khoảng hai cây số.

Gợi ý trả lời:

a) School - Lan's house: three hundred meters

(Trường học - nhà của Lan: 300 mét)

b) Lan's house - Post office: only seven hundred meters

(Nhà của Lan - bưu điện: chỉ 700 mét)

c) Lan's house - Theater: three kilometers

(Nhà của Lan - rạp chiếu phim: 3 cây số)

d) Post office - Theater: two kilometers

(Bưu điện - rạp chiếu phim: 2 cây số)

7. A survey.

Một cuộc điều tra.

Ask your classmate where they live, how far it is from their house to school, and how they go to school. Then fill in the survey form. (Hỏi các bạn cùng lớp về nơi họ sống, từ nhà họ đến trường bao xa và họ đi học bằng phương tiện gì. Sau đó điền vào phiếu điều tra này.)

Các bạn có thể hỏi và trả lời bằng các mẫu câu sau:

A: What's your name?

B: My name's Tran Thi Mai.

A: Where do you live?

B: I live at 1102 Giai Phong Street.

A: How far is it from your house to school?

B: It's about two kilometers.

A: How do you go to school?

B: I go to school by bus/bicycle.

Sau đó điền vào phiếu điều tra như sau:

Name       : Tran Thi Mai
Address      : 1102 Giai Phong Street
Means of transport: Bus
Distance     : 2 kilometers

Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-back-to-school.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học