Unit 12 lớp 7: B. Our food

(Thức ăn của chúng ta)Unit 12: Let's eat!

B. Our food (Phần 1-5 trang 119-122 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Doctor: What's the matter, Ba?

Ba: I feel terrible. I have an awful stomachache.

Doctor: It must be something you ate. Are your Mom and Dad OK?

Ba: Yes, they are fine

Doctor: What did you eat last night?

Ba: We ate fish, rice and soup. I also ate spinach, but Mom and Dad didn't.

Doctor: So it was probably the spinach. Did your Mom wash it well?

Ba: She didn't wash it. I did.

Doctor: Spinach is very good for you, but you must wash it carefully. Vegetables often have dirt from the farm on them. That dirt can make you sick. I'll give you some medicine to make you feel better.

Ba: Thanks, doctor.

Hướng dẫn dịch:

Bác sĩ: Ba, em bị làm sao thế?

Ba: Em thấy đau kinh khủng. Em bị đau bụng dữ lắm.

Bác sĩ: Chắc chẳn là do món gì em đã ăn. Bố mẹ em có khoẻ không?

Ba: Dạ, bố mẹ em khoẻ.

Bác sĩ: Tối qua em ăn gì?

Ba: Em ăn cá, cơm và canh. Em cũng ăn rau dền nữa, nhưng mẹ và bố em không ăn.

Bác sĩ: Vậy có lẽ là món rau dền. Mẹ em có rửa rau kỹ không?

Ba: Dạ mẹ em không rửa rau. Em rửa rau đấy ạ.

Bác sĩ: Rau dền rất tốt cho em, nhưng em phải rửa nó thật kỹ. Rau thường có bụi bẩn từ nông trại. Bụi bẩn đó có thể làm em bệnh. Cô sẽ cho em một ít thuốc giúp em thấy khỏe hơn.

Ba: Cám ơn bác sĩ.

Quảng cáo

Now complete the story. (Bây giờ hoàn thành câu chuyện sau.)

Ba went to the doctor because he was (2) ill/ sick. The doctor (3) asked Ba some questions. Ba said he (4) ate/ had some (5) spinach last night. The doctor said he must 6) wash the spinach (7) carefully. (8) Vegetables can be dirty. The dirt can (9) make people sick. (10) She gave Ba some (11) medicine to make him feel better.

2. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

A balanced diet

We know that the food we eat affects our whole life. For example, there is sugar in many kinds of food. It adds taste to food. Sugar is not an unhealthy food. We need sugar to live. In moderate amounts, it is good for you. It gives you energy and you feel less hungry.

But we must remember to eat sensibly. We should have a balanced diet. We should:

 • eat a moderate amount of fatty food and sugar.

 • eat some body-building foods, like meat and dairy products.

 • eat plenty of cereals, fruit and vegetables.

What does a ‘balanced diet' mean? It means you eat a variety of foods without eating too much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and healthy. Don't forget about exercise either! We all need exercise. Follow these guidelines and enjoy the food you eat - that is the key to a healthy lifestyle.

Hướng dẫn dịch:

Chế độ ăn uống cân đối

Chúng ta biết thực phẩm chúng ta ăn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như đường có trong nhiều loại thực phẩm. Nó thêm khẩu vị cho thức ăn. Đường không phải là loại thức ăn không bổ dưỡng. Chúng ta cần đường để sống. Với số lượng vừa phải, thì đường tốt cho bạn. Nó cho bạn năng lượng và bạn cảm thấy ít đói hơn.

Nhưng chúng ta phải nhớ ăn một cách hợp lý. Chúng ta nên có một chế độ ăn uống cân bằng. Chúng ta nên:

 • Ăn các thức béo và đường với số lượng vừa phải.

 • Ăn một số thực phẩm cấu tạo cơ thể như thịt và các sản phẩm sữa.

 • Ăn nhiều ngũ cốc, trái cây và rau cải.

"Chế độ ăn uống cân đối" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ăn nhiều loại thực phẩm, mà không ăn quá nhiều bất cứ loại thực phẩm nào. Sự điều độ rất quan trọng. Hãy ăn các thức ăn mà bạn thích, nhưng đừng ăn quá nhiều. Điều này giúp cho bạn mạnh khỏe và cường tráng. Cũng đừng quên tập thể dục. Tất cả chúng ta đều cần tập thể dục. Hãy tuân theo những nguyên tắc này và thưởng thức các thức ăn bạn ăn - đó là bí quyết cho lối sống khỏe mạnh.

Quảng cáo

Questions.

a) Name two advantages of eating sugar. (Hãy kể tên hai lợi ích mang lại của việc ăn đường.)

=> Eating sugar in moderate amounts can give us energy and make you feel less hungry.

b) Is a balanced diet alone enough for a healthy lifestyle? Why?/Why not? (Có phải một chế độ ăn uống cân bằng là đủ cho một nếp sống khỏe mạnh? Tại sao?/Tại sao không?)

=> No, because we all need exercise. Doing exercise regularly helps us stay fit and healthy.

About you

c) Do you think your diet is balanced? Why?/Why not? (Bạn có nghĩ chế độ ăn uống của bạn là cân bằng? Tại sao?/Tại sao không?)

=> Yes, I think I have a balanced diet because I eat variety of food in moderate amounts.

3. Write a menu for yourself and your family, including details of breakfast, lunch and dinner. Make each meal healthy and balanced. Use this pie chart to help you.

(Viết thực đơn cho em và gia đình, bao gồm chi tiết các bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Tổ chức một bữa ăn bổ dưỡng và cân bằng. Sử dụng biểu đồ vòng tròn này để giúp em.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7
a) Breakfast
  Food              Drink
- eggs             - milk
- toast or bread        - orange juice
- harm or cheese sandwiches
- beef soya noodles

b) Lunch
  Food              Drink       Dessert
- rice              - tea       - bananas
- cooked or fried fish/ meat   - mineral water  - oranges
- vegetable soya or salad    - fruit juice   - pineapples
- beans/ vegetables with
 stir-fried pork/beef
 
c) Dinner
  Food              Drink       Dessert
- rice             - tea       - apples
- cooked/ fried fish/ meat   - mineral water  - bananas
- vegetables soup/ salad

4. Listen and write the letters of what they ate and drank.

(Lắng nghe và viết mẫu tự của những thứ họ đã ăn và uống.)

Bài nghe:

Lan     Ba     Nga     Hoa

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Đáp án:

Lan: f), b), d), g)        Nga: a), d), g)
Ba : c), a), e), h)        Hoa: b), e), g)

Nội dung bài nghe:

- Lan ate noodles, vegetables, meat and drank juice.

- Ba ate fish, rice, fruit and drank water.

- Nga ate vegetables and drank juice.

- Hoa ate noodles, fruit and drank juice.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Fresh greens are good,
But you should
Wash them well
Or you will be ill.

     Salads, too.
     Are good for you
     But you ought to
     Wash them well in water.

Everyone understands
That we need clean hands
Before we take a seat
And begin to eat.

Hướng dẫn dịch:

Rau tươi thì tốt,
Nhưng bạn nên
Rửa chúng thật sạch
Nếu không bạn sẽ bị ốm.

     Xà lách cũng thế
     Tốt cho sức khỏe bạn
     Nhưng bạn nên
     Rửa chúng thật sạch bằng nước.
     
Mọi người đều hiểu
Rằng chúng ta cần rửa sạch tay
Trước khi chúng ta ngồi xuống
Và bắt đầu ăn.

Remember.

(Ghi nhớ.)

I ate spinach, but Mom and Dad didn't.
She didn't wash it. I did.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 12 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-lets-eat.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học