Unit 4 lớp 7: B. The library

(Thư viện)Unit 4: At school

B. The library (Phần trang SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Librarian: As you can see, this is our library and those are our books. These racks have magazines and those have newspapers. These shelves on the left have math and science books: chemistry, physics and biology. Those shelves on the right have history and geography books, dictionaries and literature in Vietnamese.

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, reference books and dictionaries. OK. Now, follow me to the video room next door.

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Như các em có thể thấy, đây là thư viện của chúng ta và kia là sách của chúng ta. Những giá đỡ này có tạp chí và những giá đỡ kia có báo. Những chiếc kệ bên trái này có sách toán và sách khoa học: hóa học, vật lý và sinh học. Những chiếc kệ bên phải kia có sách lịch sử và địa lý, từ điển và tác phẩm văn học bằng tiếng Việt.

Hoa: Có sách tiếng Anh nào không ạ?

Thủ thư: Có. Những cuốn sách ở cuối thư viện kia là sách bằng tiếng Anh. Có sách đọc thểm, tiểu thuyết, sách tham khảo và từ điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô sang phòng video bên cạnh.

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí ở đâu?)

=> The magazines are on the racks.

b) Where are the newspapers? (Các tờ báo ở đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.

c) What books are on the left? (Sách gì ở bên trái?)

=> On the left are the shelves of Math and Science books.

d) What books are on the right? (Sách gì ở bên phải?)

=> On the right are the shelves of History and Geography books, dictionaries and Literature in Vietnamese.

e) Where are the books in English? (Các sách tiếng Anh ở đâu?)

=> The books in English are at the back of the library.

f) What time does the library open? (Mấy giờ thư viện mở cửa?)

=> The library opens at 7 am.

g) What time does it close? (Mấy giờ thư viện đóng cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm.

Quảng cáo

2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please?

Librarian: They’re on the shelves on the left.

Nga: Do you have magazines and newspapers here?

Librarian: Yes. They're on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You're welcome.

Hướng dẫn dịch:

Nga: Chào cô.

Thủ thư: Chào em. Cô có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thư cô, em có thể tìm các sách toán ở đâu?

Thủ thư: Chúng ở trên các kệ ở bên trái.

Nga: Ở đây có tạp chí và báo không?

Thủ thư: Có. Chúng ở trên các giá đỡ ở giữa.

Nga: Cảm ơn cô rất nhiều.

Thủ thư: Không có gì.

Now ask and answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ hỏi và trả lời các câu hỏi về sơ đồ thư viện ở bài tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines and newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths and science books?

=> They're on the left of the library.

3. Where are the History and Geography books?

=> They're on the shelves on the right.

4. What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They're English books, novels, dictionaries and reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Chúng ở đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves and racks in your exercise book. (Ghi tên các kệ sách và giá sách vào vở bài tập của em.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7
1. Study area          4-5. Magazines - newspapers
2. Science and Math books    6-7. English books
3. Geography, History books    8. Librarian's desk

Nội dung bài nghe:

Mr. Tan: OK, everyone. Are you ready? Let's tidy the library. Now, Ba. Could you put all the English books on the shelves behind the librarian's desk, please?

Ba : Yes, Sir.

Minh : Where shall I put the science books, Mr. Tan?

Mr. Tan: Oh, they will go on the bookshelf next to the study area. Please put the math books on that shelf too. Let’s keep the math and science books together next to the study area.

Minh : Ok.

An: I have some history books. Where do you want them?

Mr. Tan: Put them with the geography books. They are on the shelf next to the science books.

Kien : And how about these magazines and newspapers?

Mr. Tan: Oh, they can go on the racks in the center of the room.

Kien : In the center of the room. Fine.

Mr. Tan: Do you all know what to do? Does anyone have any questions? No? Ok. Let's begin.

4. Read. Then answer.

(Đọc. Sau đó trả lời.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

One of the world's largest libraries is the United States’ Library of Congress. It is in Washington D.C, the capital of the USA. It receives copies of all American books. It contains over 100 million books. It has about 1,000 km of shelves. It has over 5,000 employees.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những thư viện lớn nhất thế giới là thư viện Quốc Hội Mỹ. Nó ở thành phố Washington D.C, thủ đô của nước Mỹ. Nó tiếp nhận các ấn bản của tất cả các đầu sách của Mỹ. Nó chứa hơn 100 triệu cuốn sách. Nó có khoảng 1 000 km các kệ sách. Nó có hơn 5 000 nhân viên.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is the Library of Congress? (Thư viện Quốc Hội ở đâu?)

=> The library of Congress is in Washington D.C.

b) How many books does it have? (Nó có bao nhiêu sách?)

=> It has over 100 million books.

c) How long are its shelves? (Các kệ sách của nó dài bao nhiêu?)

=> The shelves are about 1.000 km long.

d) How many people work there? (Có bao nhiêu người làm việc ở đó?)

=> Over five thousand people work there.

e) Why is it so large? (Tại sao nó rộng như vậy?)

=> Because it contains so many books.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-at-school.jsp