Unit 1 lớp 8: Getting StartedUnit 1: Leisure activities

Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure activities - Getting started - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

It's right up my street! (Đúng vị của tớ!)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Mai: Xem quyển sách này nè Phúc "Hướng dẫn nhỏ về huấn luyện chó của tôi".

Phúc: Nghe tuyệt đấy. Max cũng sẽ thích nó. Cuối tuần trước, chúng mình đã học vài mẹo. Mình thích xem nó lắm. Thật là vui. Cậu có tìm được bộ đồ nghề thủ công chưa?

Mai: Rồi, mình đã tìm được một bộ. Nó có mọi thứ: hạt, hình dán, len, nút... Mình không biết nữa, nó sẽ tốn kém hết tiền tiết kiệm của mình.

Phúc: Nhưng nó là lĩnh vực của cậu mà. Nick, cái gì vậy?

Nick: Nó là một CD về những bài hát dân ca Việt Nam. Mình sẽ nghe nó tối nay.

Mai: Và cậu sẽ có thể cải thiện tiếng Việt của cậu.

Nick: Ha ha, không chắc lắm. Nhưng mình nghĩ mình sẽ thích nghe những giai điệu dân ca.

Phúc: Hãy xem trang web ngôn ngữ mình đã gửi cậu đấy. Nó sẽ giúp cậu học tiếng Việt dễ dàng hơn.

Quảng cáo

Nick: Đúng vậy, mình đã thích đọc truyện tranh Doraemon khi mình học tiếng Nhật.

Phúc: Đừng đọc truyện tranh nữa. Mình sẽ mang cho cậu những cuốn truyện ngắn mình thích vào Chủ nhật này khi chúng ta chơi đá bóng.

Mai: Xin lỗi nhưng chúng ta phải nhanh lên thôi. Ba mẹ mình đang chờ. Nhà mình cần mua vài vật dụng để xây nhà mới cho Max cuối tuần này.

a. Circle the correct answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

1. Phuc, Mai, and Nick are in a library/ bookstore/ sports club.

2. Phuc is looking for a book/ dog/ craft kit.

3. Max is Phuc’s cat/ goldfish/ dog.

4. Mai has found a book/ CD/ craft kit for herself.

5. Nick’s CD is of folk music/ pop music/ rock music.

6. Nick is trying to learn Vietnamese/ Japanese/ English.

Quảng cáo

Đáp án:

1. bookstore 2. book 3. dog
4. craft kit 5. folk music 6. Vietnamese

Giải thích:

1. Dựa vào bức hình suy ra Phúc, Mai và Nick đang ở nhà sách.

2. Thông tin: Mai: Check out this book, Phuc … (Mai: Xem quyển sách này nè Phúc …)

3. Dựa vào tiêu đề cuốn sách: 'My Mini Guide to Dog Training'. ("Hướng dẫn nhỏ về huấn luyện chó của tôi".)

4. Thông tin: Phuc: … Have you found your craft kit? (Cậu có tìm được bộ đồ nghề thủ công chưa?)

5. Thông tin: Nick: It's a CD of Vietnamese folk songs. (Nó là một CD về những bài hát dân ca Việt Nam.)

6. Thông tin: Mai: And you'll be able to improve your Vietnamese! (Và cậu sẽ có thể cải thiện tiếng Việt của cậu.)

Hướng dẫn dịch:

1. Phúc, Mai và Nick đang ở trong một nhà sách.

2. Phúc đang tìm một quyển sách.

3. Max là con chó của Phúc.

4. Mai đã tìm thấy một bộ đồ thủ công cho cô ấy.

5. CD của Nick là về nhạc dân ca.

6. Nick đang cố gắng học tiếng Việt.

b. Which leisure activities do you think Phuc, Mai, and Nick have? Tick (✓) the boxes. Then find the information from the conversation to explain your choice. (Những hoạt động giải trí nào mà bạn nghĩ Phúc, Mai, Nick có? Tích vào ô. Sau đó tìm thông tin từ bài hội thoại để giải thích lựa chọn của em.)

 

Phuc

Mai

Nick

1. pet training

 

 

 

2. making crafts

 

 

 

3. reading

 

 

 

4. listening to music

 

 

 

5. learning languages

 

 

 

6. playing sports

 

 

 

7. helping parents with DIY projects

 

 

 

Đáp án:

1. Phuc

2. Mai

3. Phuc + Nick

4. Nick

5. Nick

6. Phuc + Nick

7. Mai

 

Hướng dẫn dịch:

1. huấn luyện thú nuôi

2. làm đồ thủ công

3. đọc

4. nghe nhạc

5. học ngoại ngữ

6. chơi thể thao

7. giúp ba mẹ những công việc tự làm

c. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What does Mai mean when she says 'Check out this book'?

2. What does Phuc mean when he says 'It's right up your street!'?

Đáp án:

1. Mai means Phuc should take a look at this book.

2. He means that it is the thing that Mai enjoys.

Hướng dẫn dịch:

1. Mai muốn gì khi nói rằng "Xem cuốn sách này nè"?

- Mai có nghĩa là Phúc nên xem qua cuốn sách này.

2. Phúc muốn nói gì khi bạn ấy nói "Đó là sở thích của bạn mà"?

- Ý cậu ấy là điều mà Mai thích thú.

2. Find words/phrases in the box to describe the photos. The listen to check your answers. (Tìm những từ/cụm từ trong khung để mô tả các bức hình. Sau đó lắng nghe để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Bài nghe:

Unit 1 lớp 8: Getting Started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

1. playing computer games (chơi trò chơi trên máy vi tính)

2. playing beach games (chơi trò chơi ở bãi biển)

3. doing DIY (làm đồ chơi tự làm)

4. texting (nhắn tin)

5. visiting museums (thăm viện bảo tàng)

6. making crafts (làm đồ thủ công)

3. Complete the following sentences with the words in the box. In some cases, more than one answer can be relevant (Hoàn thành những câu sau với những từ trong khung. Trong vài trường hợp, có hơn một câu trả lời có liên quan.)

1. You do leisure activities in your free time and they make you feel _______.

2. You can do _______ activities such as yoga, or _______ ones such as mountain biking or skateboarding.

3. Hobbies such as making crafts or collecting things are _______.

4. You can surf the Internet but some people say this is _______.

5. You can spend time with family and friends, or become a volunteer for the community. This will make you feel _______.

Đáp án:

1. satisfied2. relaxing, exciting
3. fun4. boring5. good

Giải thích:

1. thỏa mãn

2. thư giãn - năng dộng

3. vui

4. chán

5. tốt

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có làm những hoạt động giải trí trong thời gian rảnh và chúng làm bạn cảm thấy thỏa mãn.

2. Bạn có thể làm những hoạt động thư giãn như yoga, hay những hoạt động năng dộng như đạp xe đạp leo núi hoặc trượt ván.

3. Những sở thích như làm thủ công hoặc thu thập đồ vật thì vui.

4. Bạn có thể lướt Internet nhưng vài người nói rằng điều này thì chán.

5. Bạn có thể dành thời gian với gia đình và bạn bè, hoặc trở thành một tình nguyện viên cho cộng đồng. Điều này sẽ làm bạn cảm thấy tốt.

4. GAME CHANGING PARTNERS (Đổi đối tác)

Choose one leisure activity from 2 or 3. In pairs, talk about it. Try to keep going for one minute each. When the time is up, find a new partner and talk about another activity. (Chọn một trong những hoạt động giải trí trong phần 2 và 3. Làm theo cặp, nói về nó. Cố gắng nói trong một phút. Khi thời gian hết, tìm một bạn mới và nói về một hoạt động khác.)

Gợi ý 1:

- Playing computer games is one of my leisure activities. It's so exciting to play many kinds of games in computer. I like Mario, Angry Bird,... they are very interesting. I feel so happy to play them.

Hướng dẫn dịch:

Chơi trò chơi trên máy vi tính là một trong những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi của tôi. Thật hào hứng khi chơi nhiều loại trò chơi trên vi tính. Tôi thích trò Mario, Angry Bird ... Chúng rất thú vị. Tôi cảm thấy thật vui khi chơi chúng.

Gợi ý 2:

- Reading books is one of my favorite leisure activities. It is both interesting and useful. I can get knowledge of all areas that I need and relax after school. I especially fancy reading science books which my father gave me on my 12th birthday. In sum, reading books not only helps me become cleverer but also brings me happiness.

Hướng dẫn dịch:

Đọc sách là một trong những hoạt động giải trí yêu thích của tôi. Nó vừa thú vị, vừa hữu ích. Tôi có thể thu nhận kiến thức về mọi lĩnh vực tôi cần và còn có thể thư giãn sau giờ học. Tôi đặc biệt thích những đọc những quyển sách khoa học mà ba tôi đã tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 12. Tóm lại, đọc sách không chi giúp tôi giói hơn mà còn đem lại niềm vui cho tôi.

Bài giảng: Unit 1: Leisure activities: Getting Started - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jsp