Unit 1 lớp 8: Skills 1Unit 1: Leisure activities

Skills 1 (phần 1→5 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure activities - Skills 1 - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Reading

1. What are the benefits of using computers or mobile phones for leisure activities? What are the harmful things it may bring us? (Những lợi ích của việc sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại di động cho các hoạt động giải trí là gì? Tác hại mà nó mang lại cho chúng ta là gì?)

Gợi ý:

- The benefits: search for useful information, play funny games, watch video.

- Harmful things: bad for eyes, be addicted, learn bad things easily.

Hướng dẫn dịch:

- Các lợi ích: tìm kiếm thông tin hữu ích, chơi trò chơi vui nhộn, xem video.

- Có hại: hại mắt, dễ bị nghiện, học những điều xấu.

2. Read the text and choose the correct answer. (Đọc và chọn câu trả lời đúng.)

Quang is watering his garden and can't wait to pick the ripe fruit. He spends most of his spare time looking after the garden. Sounds great, doesn't it? But his garden is a virtual one!

Quảng cáo

In today's world, teenagers rely on technology more than in the past. This can be a problem because using computers too much may have harmful effects on both their minds and bodies. They prefer watching TV and playing computer games to reading books, perhaps because they don't have to think and imagine as much. They don't join clubs or have hobbies and they don't play sports. They sit in front of the computer all the time. They don't get out of the house, even for a walk. They are in a world that doesn't exist.

While Quang now knows the names of many plants, and his English seems to be improving as he chats with his gaming friends' from all over the world, his parents are getting worried. They want him to get out more. They are even thinking of banning him from using the computer.

1. The text is about ________.

A. teenagers' leisure time in the past

B. teenagers' leisure time in the present

C. adults' leisure time in the present

Quảng cáo

2. The text discusses ________.

A. the positive side of using technology in your free time

B. the negative side of using technology in your free time

C. both A and B

Gợi ý:

1 - B         2 - C

Giải thích:

1. Đoạn văn nói về thời gian giải trí của thanh thiếu niên trong hiện tại.

2. Đoạn văn thảo luận về mặt tích cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn và mặt tiêu cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn.

Hướng dẫn dịch:

'THẾ HỆ NET'

Quang đang tưới nước cho vườn của cậu ấy và rất mong chờ được hái trái chín. Cậu ấy dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc mảnh vườn này. Nghe thật tuyệt phải không? Nhưng khu vườn cậu ấy là khu vườn ảo!

Quảng cáo

Trong thế giới ngày nay, các thanh niên lệ thuộc vào công nghệ nhiều hơn trong quá khứ. Điều này có thể là một vấn đề bởi vì sử dụng máy vi tính quá nhiều có thể gây tác động xấu đến đầu óc và cơ thể.

Chúng thích xem tivi và chơi trò chơi vi tính hơn là đọc sách. Có lẽ bởi vì chúng không phải suy nghĩ và tưởng tượng quá nhiều. Chúng không tham gia những câu lạc bộ và có những sở thích và không thích chơi thể thao. Chúng ngồi trước vi tính suốt. Chúng không ra khỏi nhà. Thậm chí là đi bộ. Chúng ở trong một thế giới không tồn tại (thế giới ảo).

Trong khi Quang bây giờ biết tên của nhiều loại cây và tiếng Anh của cậu ấy dường như cải thiện vì cậu ấy trò chuyện với những người bạn cùng chơi trên khắp thế giới, ba mẹ cậu ấy vẫn lo lắng. Họ muốn cậu ấy ra ngoài nhiều hơn. Họ thậm chí nghĩ đến việc cấm cậu ấy sử dụng vi tính.

3. Write the questions for the answers based on information from the text. (Viết câu hỏi cho các câu trả lời dựa vào thông tin từ bài đọc.)

Đáp án:

1. Is Quang's garden real?

2. What is the problem with using technology in your free time?

3. What is the negative side of using technology?

4. What is the benefits of using the computer?

Hướng dẫn dịch:

1. Khu vườn của Quang có thật không?

- Không, nó không có thật. Nó là một trò chơi vi tính.

2. Vấn đề với việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn là gì?

- Nó có thể gây hại cho đầu óc và cơ thể.

3. Mặt tiêu cực của việc sử dụng công nghệ là gì?

- Chúng không ra ngoài mà chỉ ngồi trước vi tính suốt ngày.

4. Lợi ích của việc sử dụng máy tính là gì?

- Quang biết tên của nhiều loại cây và tiếng Anh của cậu ấy dường như được cải thiện.

Speaking

4. Quang and his parents are talking about how he should spend his free time. Decide which statements are from Quang and which are from his parents. (Quang và ba mẹ cậu ấy đang nói về cách cậu ấy nên trải qua thời gian rảnh. Quyết định câu nào từ Quang và câu nào từ ba mẹ cậu ấy.)

Quang:

- I've made lots of friends from the game network.

- I think computer games train my mind and my memory.

- My English is much better because I surf the net.

Quang's parents:

- Go out and play sports. It's good for you!

- You see your real friends less and less.

- Sitting for too long in front of the computer makes your eyes tired.

Hướng dẫn dịch:

Quang:

- Tôi đã kết bạn rất nhiều từ mạng trò chơi.

- Tôi nghĩ rằng trò chơi máy tính rèn luyện trí óc và trí nhớ của tôi.

- Tiếng Anh của tôi tốt hơn nhiều vì tôi lướt net.

Bố mẹ Quang:

- Ra ngoài chơi thể thao. Nó tốt cho bạn!

- Bạn thấy những người bạn thực sự của mình ngày càng ít đi.

- Ngồi quá lâu trước máy tính khiến mắt bị mỏi.

5. Role-play: WHAT'S THE SOLUTION? Quang, his parents, and his teacher are discussing the impacts of his using the computer. Play the following roles (Đóng vai: Giải pháp là gì? Quang, ba mẹ cậu ấy và giáo viên cậu ấy đang thảo luận những tác động của việc sử dụng máy vi tính. Đóng những vai sau.)

Hướng dẫn dịch:

Bạn là Quang. Bạn muốn thuyết phục bố mẹ bạn về những lợi ích của việc sử dụng máy tính.

Bạn là bố mẹ của Quang. Bạn muốn để Quang biết rằng sử dụng máy tính quá nhiều có thể có hại. Bạn đang nghĩ đến việc cấm hẳn cậu ấy sử dụng nó.

Bạn là giáo viên của Quang. Bạn nhìn thấy cả mặt tiêu cực và mặt tích cực của việc sử dụng máy tính. Bạn đưa ra một giải pháp mà có thể làm cho Quang và ba mẹ cậu ấy thỏa mãn.

Gợi ý:

Quang's parents: We think that you should stop playing computer. It's so harmful. You should get out and play sports.

Quang: I think computer trains my mind and memory. My English is much better because I surf the net.

Quang's parents: You see your real friends less and less.

Quang: I have made a lot of friends from the game network.

Teacher: I think that computer is also good for you, but you should not use it much. You should use it in limited time about 1-2 hours a day after you finish your homework. You should take up a new sport.

Hướng dẫn dịch:

Phụ huynh của Quang: Bố mẹ nghĩ rằng con nên dừng chơi máy tính. Thật là có hại. Con nên ra ngoài và chơi thể thao.

Quang: Con nghĩ máy tính rèn luyện trí óc và trí nhớ. Tiếng Anh của con tốt hơn nhiều vì tôi lướt net.

Bố mẹ Quang: Con thấy đấy, những người bạn thật của con ngày càng ít đi.

Quang: Con đã kết bạn được rất nhiều bạn từ mạng.

Giáo viên: Cô nghĩ rằng máy tính cũng tốt cho em, nhưng em không nên sử dụng nó nhiều. Em nên sử dụng nó trong thời gian giới hạn khoảng 1-2 giờ mỗi ngày sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Em nên tham gia một môn thể thao mới.

Bài giảng: Unit 1: Leisure activities: Skills 1 - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jsp