Unit 1 lớp 8: ProjectUnit 1: Leisure activities

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch một áp phích quảng cáo hoạt động của bạn. Bao gồm những phần sau trong áp phích:

- Giải thích hoạt động và kèm vài bức hình

- Giải thích tại sao hoạt dộng này vui

- Đưa thông tin về thời gian và nơi họp

- Nói với bạn học những gì họ cần mang đến hoạt động

Sử dụng các tấm áp phích để giới thiệu hoạt động này trước lớp. Xem thử bao nhiêu bạn cùng lớp sẽ tham gia đăng kí hoạt động của bạn.

Gợi ý:

We will hold a marathon activity to celebrate Teachers’ Day next Sunday. The activity is a team sport with many students. They can join as a runner or they can come to cheer the runner. The activity will need about 50 runners and take part in schoolyard. The runners must run 5 grounds of the schoolyard to finish their running.

Quảng cáo

The runner who gets to the final destination first will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động chạy marathon để kỷ niệm Ngày Nhà giáo vào Chủ nhật tới. Hoạt động này là một môn thể thao đồng đội với nhiều học sinh. Họ có thể tham gia với tư cách là người chạy hoặc có thể đến cổ vũ người chạy. Hoạt động sẽ cần khoảng 50 người chạy và tham gia trong sân trường. Người chạy phải chạy hết 5 vòng sân trường để kết thúc phần chạy của mình.

Người về đích đầu tiên sẽ nhận được giải thưởng. Vì vậy, những gì họ cần làm chỉ là đăng ký tại đây, chuẩn bị giày chạy bộ và chạy.

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jsp