Unit 12 lớp 8: Getting StartedUnit 12: Life on other planets

What could happen to Earth?

(Điều gì có thể xảy ra với Trái Đất?)

Getting Started (phần 1-4 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets - Getting started - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Dương: Bạn biết không, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn ngày hôm qua đấy!

Nhi: Nó là gì vậy?

Dương: Star Trek into Darkness.

Nhi: Ồ, mình thích loạt phim này, nhưng mình chỉ xem Star Trek 2009. Into Darkness nói về gì?

Dương: À, sau cuộc phiêu lưu của họ trong chuyến hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và đội anh ta trở lại Trái đất trên chiếc Enterprise trong năm 2259. Tuy nhiên, sau đó họ lại có một cuộc chiến chống tên khủng bố nguy hiểm John Harrises, người muốn phá hủy Trái đất.

Nhi: Nghe thật ly kỳ!

Dương: Đúng vậy. Thật ra Kirk chết khi cố gắng ngăn hắn, nhưng may là anh ấy đã sống lại. Sau cùng thì nó chỉ là phim thôi!

Quảng cáo

Nhi: Một kết thúc vui! Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật... Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?

Dương: Nghe buồn cười quá, Trang cũng hỏi mình rằng mình có nghĩ là điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai không?

Nhi: Cậu trả lời như thế nào?

Dương: Mình nói rằng mình không biết nhưng Trái đất có thể bị xâm chiêm bởi người ngoài hành tinh.

Nhi: Ha! Đúng vậy, không ai biết được.

a. Tick (v) true (T) or false (F). (Đánh dấu vào đúng (T) hay sai (F).)

1. Duong and Trang saw a boring film yesterday.

2. Nhi has seen Star Trek 2009.

3. Star Trek is a non-fiction film.

4. Nhi and Trang sometimes think about the future of the world.

5. Duong sounds sure about the future of the Earth.

Đáp án:

1. F2. T3. F4. T5. F

Giải thích:

1. Thông tin: Duong: Do you know, Trang and I saw a very interesting film yesterday! (Bạn biết không, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn ngày hôm qua đấy!)

2. Thông tin: Duong: Star Trek Into Darkness.

Quảng cáo

3. Thông tin: Well, after their adventures on the journey to Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have to fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to destroy Earth. (Vâng, sau cuộc phiêu lưu của họ trên hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của mình trở về Trái đất trên chiếc Enterprise vào năm 2259. Tuy nhiên, sau đó họ phải chiến đấu với tên khủng bố nguy hiểm John Harrison, kẻ muốn hủy diệt Trái đất.)

4. Thông tin: Nhi: A happy ending! But it does make me think about the real world... Could Earth ever be in that kind of danger? (Một kết thúc vui! Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật... Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?)

5. Thông tin: Nhi: Ha! That's true, nobody knows. (Ha! Đúng vậy, không ai biết được.)

Hướng dẫn dịch:

1. Dương và Trang đã xem một bộ phim chán vào ngày hôm qua.

2. Nhi đã xem Star Trek 2009.

3. Star Trek là phim khoa học viễn tưởng.

4. Nhi và Trang thỉnh thoảng nghĩ về tương lai của thế giới.

5. Dương dường như chắc chắn về tương lai của Trái đất.

b. Read the conversation again and answer the questions (Đọc lại bài hội thoại và trả lời câu hỏi.)

1. Who is the captain of the spaceship?

2. Where did the crew go in Star Trek 2009?

3. When does the story in Star Trek in to Darkness happen?

4. What do you think is the Enterprise?

5. What does John Harrison want to do?

Đáp án:

1. James Kirk is the captain of the spaceship.

2. They went to Nibiru planet.

3. It happens in 2259.

4. It’s the name of the spaceship that the crew travels on.

5. He wants to destroy the Earth.

Giải thích:

1. Thông tin: Duong: … Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. (… Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của ông trở về Trái đất trên chiếc Enterprise vào năm 2259.)

2. Thông tin: Duong: Well, after their adventures on the journey to Nibiru planet in Star Trek 2009 … (Chà, sau cuộc phiêu lưu của họ trên hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009 …)

3. Thông tin: … Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. (… Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của ông trở về Trái đất trên chiếc Enterprise vào năm 2259.)

4. Thông tin: Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. (… Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của ông trở về Trái đất trên chiếc Enterprise vào năm 2259.)

5. Thông tin: Duong: … However, they then have to fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to destroy Earth. (… Tuy nhiên, sau đó họ phải chiến đấu với một tên khủng bố nguy hiểm John Harrison, kẻ muốn hủy diệt Trái đất.)

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là thuyền trưởng của con tàu không gian?

- James Kirk là thuyền trưởng của tàu không gian.

2. Phi hành đoàn đã đi đâu trong Star Trek 2009?

- Họ đi đến hành tinh Nibiru.

3. Câu chuyện trong Star Trek Into Darkness đã xảy ra khi nào?

- Nó xảy ra trong năm 2259.

4. Bạn nghĩ Enterprise là gì?

- Nó là tên của tàu không gian mà phi hành đoàn đi trên đó.

5. John Harrison muốn làm gì?

- Hắn muốn phá hủy Trái Đất.

c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them. (Bạn có thể tìm các câu tường thuật trong bài hội thoại không? Gạch dưới chúng.)

Gợi ý:

- That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

- I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

2. Use the words/ phrases in the box to label the pictures. Then listen and repeat. (Sử dụng từ/cụm từ trong khung để đặt vào bên dưới các bức tranh. Sau đó lắng nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
1. aliens (người ngoài hành tinh)2. space buggy (toa không gian)
3. UFO (vật thể bay không xác định)4. weightless (không trọng lực)
5. galaxy (thiên hà)6. spaceship (tàu không gian)
7. solar system (hệ mặt trời)8. planet (hành tinh)

3. Use the words/ phrases in 2 to fill the blanks (Sử dụng từ/cụm từ trong phần 2 để điền vào chỗ trống.)

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

1. The _____were green and they had huge heads and big eyes.

2. The aliens came out of a _____ which looked like a disk.

3. A _____ is a vehicle used for travelling on the surface of the moon.

4. A moon moves round a _____ and a _____ moves round a star.

5. In a _____ environment, everything floats uncontrollably.

6. There are eight planets that move round the Sun in our _____.

7. We don't know how many solar systems there are in each _____.

8. Vostok 1 is the name of the _____ in which Yuri Gagarin flew into outer space.

Đáp án:

1. aliens2. UFO3. space buggy
4. planet; planet5. weightless6. solar system
7. galaxy8. spaceship

Hướng dẫn dịch:

1. Những người ngoài hành tinh màu xanh lá và họ có đầu to và mắt to.

2. Những người ngoài hành tinh ra khỏi một vật thể bay không định, mà trông như một cái đĩa.

3. Một tàu không gian là một phương tiện được dùng để di trên mặt trăng.

4. Một mặt trăng di chuyển quanh một hành tinh và một hành tinh chuyển quanh một mặt trăng.

5. Trong một môi trường không trọng lực, mọi thứ bay không kiểm soát.

6. Có 8 hành tinh mà di chuyển quanh Mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta.

7. Chúng ta không biết có bao nhiêu hệ mặt trời trong mỗi thiên hà.

8. Vostok 1 là tên của phi thuyền mà trong đó Yuri Gagarin đã bay vào không gian.

4. GAME: WHAT AND WHERE

Listen and follow the teacher's instructions to phay the game (Nghe và theo hướng dẫn giáo viên để chơi trò chơi.)

Bài giảng: Unit 12: Life on other planets - Getting started - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 12 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-life-on-other-planets.jsp