Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The WorldUnit 14: Wonders Of The World

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World

II. Động từ nguyên thể có to

Quảng cáo

1. Các động từ theo sau bởi động từ nguyên thể có to

Những động từ ám chỉ tương lai: hope (hy vọng), plan (có kế hoạch), promise (hứa), expect (mong đợi), swear (thề), attempt (cố gắng, thử)

Ví dụ:

I expect to get a good mark in the next exam. (Tôi mong rằng sẽ được điểm cao trong kỳ thi tới.)

I promise to do the homework next time. (Em xin hứa lần sau sẽ làm bài tập về nhà.)

Những động từ chỉ nhu cầu hoặc mong muốn: want (muốn), need (cần), would like/would love (muốn - sử dụng trong hoàn cảnh lịch sự, trang trọng)

Ví dụ:

I want to buy some new clothes. (Tôi muốn mua ít quần áo mới.)

Would you like to go to the zoo with me? (Bạn có muốn đi vườn thú với tôi không?)

Một số động từ khác: decide (quyết định), begin/start (bắt đầu), agree (đồng ý), refuse (từ chối), choose(chọn), try (cố gắng)

Ví dụ:

It started to rain this morning. (Sáng nay trời đã bắt đầu mưa.)

I decided to go on a diet last month. (Tháng trước tôi đã quyết định ăn kiêng.)

Quảng cáo

2. Các từ để hỏi (ngoại trừ why) theo sau bởi động từ nguyên thể có to

Từ để hỏi cùng với to V có chức năng như một câu hỏi gián tiếp với ý “nên làm cái gì”

Ví dụ:

My mother taught me how to cook. (Mẹ tôi đã dạy tôi cách nấu ăn.)

I don’t know where to buy a pizza. (Tôi không biết phải mua pizza ở đâu.)

3. Các cấu trúc sử dụng động từ nguyên thể có to

It + to be + tính từ + to V...: Thật là như thế nào đó để làm gì.

Ví dụ: It is not difficult to learn English well. (Không khó để học tốt tiếng Anh.)

Chủ ngữ + động từ + tính từ/trạng từ + enough + to V...: Đủ thế nào để làm gì.

Ví dụ: He’s not old enough to ride the motorbike. (Nó chưa đủ lớn để đi xe máy.)

Chủ ngữ + động từ + enough + danh từ + to V...: Đủ cái gì để làm một việc gì đó.

Ví dụ: I have enough money to buy that car. (Tôi có đủ tiền để mua chiếc xe đó.)

Quảng cáo

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-wonders-of-the-world.jsp


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên