Unit 14 lớp 8: Language FocusUnit 14: Wonders Of The World

Language Focus (Trang 136-137 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box.

(Hoàn thành những câu sau, dùng thể bị động của động từ trong khung.)

Quảng cáo

construct     reach     present     complete     design

a) Sydney Opera House was completed in 1973.

b) The first and longest section of the Great Wall of China was constructed between 221 and 204 BC.

c) The Eiffel Tower was designed by the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World's Fair of 1889.

d) The Statue of Liberty was presented to the United States by France in 1876.

Quảng cáo

e) The summit of Mount Everest was reached by two members of a British expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953.

2. Yesterday, Nga and Nhi talked about My Son, one of the World Cultural Heritages of Viet Nam. Report the questions Nhi asked Nga.

(Hôm qua Nga và Nhi nói chuyện về Mỹ Sơn, một trong những Di sản Văn hóa Thế giới của Việt Nam. Hãy thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.)

Example:

a) Do you know My Son, Nga?

        Nhi asked Nga if she knew My Son.

Or     Nhi asked Nga whether she knew My Son.

Quảng cáo

b) Is it far from Ha Noi?

=> Nhi asked Nga if/ whether it was far from Ha Noi.

c) Is My Son in Quang Nam province?

=> Nhi asked Nga if/ whether My Son was in Quang Nam province.

d) Do many people live at My Son?

=> Nhi asked Nga if/ whether many people lived at My Son.

e) Do many tourists visit Mv Son every vear?

=> Nhi asked Nga if / whether many tourists visited My Son every year.

f) Do you want to visit My Son one day?

=> Nhi asked Nga if / whether she wanted to visit My Son one day.

3. Nga answered Nhi's questions. She then gave Nhi some additional information. Use the words to write about the information that Nga gave to Nhi.

(Nga đã trả lời câu hỏi của Nhi sau đó cô ấy cung cấp thêm một số thông tin. Dùng từ cho sẵn viết về những thông tin mà Nga nói với Nhi.)

a) tell / how / go there

=> Nga told Nhi how to go there.

b) show / where / get tickets

=> Nga showed Nhi where to get tickets.

c) point out / where / buy souvenirs

=> Nga pointed out where to buy souvenirs.

d) advise how / go from My Son to Hoi An

=> Nga advised Nhi how to go from My Son to Hoi An.

e) tell / what / do there during the visit

=> Nga told Nhi what to do there during the visit.

4. Complete the passage. Use either the to-infinitive or the bare infinitive form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành đoạn văn dưới đây, dùng động từ trong ngoặc đơn ở dạng nguyên mẫu có to hoặc không to.)

Nhi and her parents are visiting Hoi An and My Son. They are staying at a hotel near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided to go for a run. She left the hotel and started (1) to jog in the direction of Cua Dai beach. She thought she might (2) go along the beach three times before heading the hotel. Unfortunately, after 10 minutes dark clouds began (3) to gather and it started (4) to rain. Nhi tried (5) to reach a shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided (6) to continue her run because she couldn't (7) become wetter!

Các bài soạn Unit 14 lớp 8: Wonders Of The World:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-wonders-of-the-world.jsp