Unit 16 lớp 8: Language FocusUnit 16: Inventions

Language Focus (Trang 154-155 SGK Tiếng Anh 8)

1. Change the sentences from the active into the passive.

(Chuyển câu chủ động sang câu bị động.)

Quảng cáo

Example:

Miss Lien wrote the letter.

=> The letter was written by Miss Lien.

a) Mrs. Quyen typed the document.

=> The documents was typed (by Mrs. Quyen).

b) Mr. Nhan repaired the computer.

=> The computer was repaired (by Mr. Nhan).

c) Ba drew the picture.

=> The picture was drawn (by Ba).

d) Hoa turned off the lights.

=> The lights were turned off (by Hoa).

Quảng cáo

e) Lan baked the cake.

=> The cake was baked (by Lan).

2. Active or Passive? Use the correct form of the verbs in brackets to complete these sentences.

(Chủ động hay Bị động? Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ trong ngoặ.)

a) The grand prize was awarded to Hoa Vinh Lillage team. (award)

b) Viet Nam won two gold medals on the first day of the Games. (win)

c) Last year Mrs. Jackson ran a small business around the corner. (run)

d) The factory was run by Quang Vinh Ltd. before it was sold to a foreign firm. (run/sell)

e) Thanh Ha School was closed for two days last week due to a flood. (close)

Quảng cáo

3. Put a question for each of the underlined phrases in the sentences below.

(Đặt câu hỏi cho những từ được gạch chân trong những câu dưới đây.)

Example:

The facsimile was invented by Alexander Bain in 1843.

When was the facsimile invented?

a) The zipper was invented bv W.L. Judson in 1893.

- What was invented by W. L. Judson in 1893.

b) Maize was brought into Viet Nam by Phung Khac Khoan in the 16th century.

- What was brought into Viet Nam by Phung Khac Khoan?

- When was it invented?

c) The fountain pen was invented by Lewis Waterman in 1884.

- Who was the fountain pen invented by?

- When was it invented?

d) The ballpoint pen was invented in Hungary by brothers Lazio and Georg Biro in 1935.

- Where was the ballpoint pen was invented in 1935 by brothers Lazlo and George Biro?

e) Xerography is widely used in commerce and industry in coying machines.

- Where is Xerography widely used in commerce and industry?

4. Use the sequence markers first, then, next, after this and finally to describe how white rice is produced in the traditional way. The pictures and prompts will help you.

(Dùng các từ nối first, then, next, after thisfinally mô tả quy trình sản xuất gạo trắng theo kiểu truyền thống. Những bức tranh và gợi ý sẽ giúp em.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

At first, the rice crop is harvested. Next, the rice plants are threshed. Then, the rice grains are separted from the husk and put into the mill to produce brown rice. After this, the bran is removed by the mortar. Finally, it is winnowed to produce white rice.

Các bài soạn Unit 16 lớp 8: Inventions:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-inventions.jsp