Unit 16 lớp 8: ListenUnit 16: Inventions

Listen (Trang 150-151 SGK Tiếng Anh 8)

1. Listen and fill in the gaps in these sentences.

(Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a) Papermaking is a (1) simple process.

b) The procedure is almost the (2) same as it was (3) 200 years ago.

c) The pulp vat is on the (4) left of the machine.

d) The papermaking machine has a lot of (5) rollers.

2. Listen again. Put the sentences into the correct order.

(Nghe lại lần nữa và xếp những câu sau đây theo đúng thứ tự.)

Thứ tự đúng là: c - d - a - g - f - b

c) Paper pulp was placed in the vat.

d) Paper pulp was mixed with water.

a) The pulp fibers were poured out.

g) The pulp was conveyed under the rollers.

f) The fibers were smoothed and pressed dry.

b) The paper was put on a roll.

Nội dung bài nghe:

Paper making is a simple process. The procedure is almost the same as it was 200 years ago. Look closely at this picture of an old paper making machine. On the left if the pulp vat. Paper pulp was placed in the vat and mixed with a lot of water. The water was then drained and the pulp fibers were poured out of the vat and onto a conveyor belt took them under the rollers. There were quite a lot of rollers as you can see. These rollers smoothed the fibers and pressed them dry. The finished paper was then put on a roll at the end. You can see the roll of paper at the far right of the picture.

Các bài soạn Unit 16 lớp 8: Inventions:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-inventions.jsp