Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 1: Then and now (đầy đủ nhất) - Friends plusVới tổng hợp từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 1: Then and now sách Friends plus đầy đủ, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 9 dễ dàng hơn.

Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 1: Then and now (đầy đủ nhất) - Friends plus

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Anecdote

n

/ˈæn.ɪk.dəʊt/

Chuyện vặt, giai thoại

Belong to

phr v

/bɪˈlɒŋ tʊ/

Thuộc về

City dweller

n

/ˈsɪt.i ˈdwel.ər/

Người sống ở thành phố

Come across

phr v

/kʌm əˈkrɒs/

Tình cờ thấy

Common

adj

/ˈkɒm.ən/

Thông thường, phổ biến

Competitive

adj

/kəmˈpet.ɪ.tɪv/

Cạnh tranh, đua tranh

Crypt

n

/krɪpt/

Hầm mộ

Damaged

adj

/ˈdæm.ɪdʒd/

Bị thiệt hại, bị hư hao

Efficient

adj

/ɪˈfɪʃ.ənt/

Có hiệu quả

Fragile

adj

/ˈfrædʒ.aɪl/

Dễ vỡ, dễ hỏng

Get around

phr v

/ɡet əˈraʊnd/

Di chuyển từ nơi này đến nơi khác

Get back

phr v

/ɡet bæk/

Lấy lại

Invest in

phr v

/ɪnˈvest ɪn/

Đầu tư vào

Lead to

phr v

/liːd tʊ/

Dẫn đến

Look back on

phr v

/lʊk bæk ɒn/

Nhìn lại

Look forward to

phr v

/lʊk ˈfɔː.wəd tʊ/

Trông mong, mong chờ

Rare

adj

/reər/

Hiếm có, ít có

Recognize

v

/ˈrek.əɡ.naɪz/

Nhận ra

Reply on

phr v

/rɪˈplaɪ ɒn/

Phụ thuộc vào

Result from

phr v

/rɪˈzʌlt frɒm/

Do, có nguyên nhân từ

Time capsule

n

/ˈtaɪm ˌkæp.sjuːl/

Hộp thời gian

Tough

adj

/tʌf/

Chắc, bền, dai

Transport

n

/ˈtræn.spɔːt/

Sự chuyên chở, sự vận chuyển

Valuable

adj

/ˈvæl.jə.bəl/

Quý giá, có giá trị lớn

Vehicle

n

/ˈvɪə.kəl/

Xe cộ

Quảng cáo

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1: Then and now hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 Friends plus.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên