Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 1 - Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 9 A Closer Look 1 trang 20 trong Unit 2: City life Tiếng Anh 9 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2.

Tiếng Anh 9 Unit 2 A Closer Look 1 (trang 20) - Global Success

Quảng cáo

Vocabulary

1 (trang 20 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Match the words / phrases with their explanations. (Nối các từ/cụm từ với lời giải thích của chúng.)

1. downtown

a. an underground train system

2. concrete jungle

b. a city or part of a city with many buildings next to each other

3. sky train

c. the centre of a city, especially its main business area

4. metro

d. things in a neighbourhood that make life more comfortable such as parks and shopping centres

5. public amenities

e. a type of train that runs on a railway high above the ground

Đáp án:

1. c

2. b

3. e

4. a

5. d

Quảng cáo

Giải thích:

1. trung tâm thành phố: trung tâm của một thành phố, đặc biệt là khu vực kinh doanh chính của nó

2. rừng bê tông: một thành phố hoặc một phần của thành phố có nhiều tòa nhà cạnh nhau

3. tàu trên cao: một loại tàu chạy trên đường ray cao so với mặt đất

4. tàu điện ngầm: hệ thống tàu điện ngầm

5. tiện ích công cộng: những thứ trong khu phố giúp cuộc sống thoải mái hơn như công viên và trung tâm mua sắm

2 (trang 20 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. (Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu.)

1. The sky train is _______ with commuters at rush hour.

A. packed

B. full

C. busy

D. interesting

Quảng cáo

2. The town's public amenities make it a _______ place for its residents.

A. crowded

B. boring

C. liveable

D. dull

3. It's not always _______ on the metro. Pickpocketing sometimes takes place.

A. careful

B. dangerous

C. noisy

D. safe

4. It is often more _______ to live in the downtown than in the suburbs.

A. convenient

B. peaceful

C. quiet

D. silent

Quảng cáo

5. Hong Kong is like a concrete jungle with so many people in it. It's a _______ city.

A. calm

B. quiet

C. bustling

D. high

Đáp án:

1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Chuyến tàu trên cao chật cứng hành khách vào giờ cao điểm.

2. Các tiện ích công cộng của thị trấn làm cho nó trở thành một nơi đáng sống cho người dân.

3. Nó không phải lúc nào cũng an toàn trên tàu điện ngầm. Việc móc túi đôi khi vẫn diễn ra.

4. Sống ở trung tâm thành phố thường thuận tiện hơn ở vùng ngoại ô.

5. Hồng Kông giống như một khu rừng bê tông với rất nhiều người trong đó. Đó là một thành phố nhộn nhịp.

3 (trang 20 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Complete the texts, using the words and phrases from the box. (Hoàn thành đoạn văn, sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 1 | Tiếng Anh 9 Global Success

John: City life is great! People can travel by public transport, like buses and the (1). There are good schools and hospitals, and other (2) such as parks, cinemas, and sports facilities. They make cities (3) places for people.

Jenny: City life is terrible! The (4) area is too crowded. Public transport is always packed with people. Some cities are like (5) with so many buildings. Some cities are not (6) because of high crime rates.

Đáp án:

1. metro

2. public amenities

3. liveable

4. downtown

5. concrete jungles

6. safe

Giải thích:

- metro (n) tàu điện ngầm             

- safe (adj) an toàn

- liveable (adj) đáng sống        

- concrete jungles (n) rừng bê tông

- downtown (n) trung tâm thành phố     

- public amenities (n) tiện ích công cộng

Hướng dẫn dịch:

John: Cuộc sống ở thành phố thật tuyệt vời! Mọi người có thể đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, như xe buýt và tàu điện ngầm. Có trường học và bệnh viện tốt, và tiện ích công cộng khác như công viên, rạp chiếu phim và các cơ sở thể thao. Họ làm cho thành phố thành nơi đáng sống cho người dân.

Jenny: Cuộc sống ở thành phố thật tồi tệ! Khu vực trung tâm thành phố quá đông đúc. Phương tiện công cộng luôn chật cứng người. Một số thành phố giống như khu rừng bê tông với rất nhiều tòa nhà. Một số thành phố không an toàn vì tỷ lệ tội phạm cao.

Pronunciation

4 (trang 20 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Put the words in the correct column. Then listen and check. (Xếp các từ vào đúng cột. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 1 | Tiếng Anh 9 Global Success

Đáp án:

/aʊ/

/əʊ/

/eə/

crowded, outdoor, council

locate, coastal, overseas

repair, square, airport

5 (trang 20 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Read the sentences. Circle the words with/aʊ/, underline those with /ǝʊ/, and put a tick (ü) next to those with/eǝ/. Then listen, check, and practise the sentences. (Đọc các câu. Khoanh tròn các từ có /aʊ/, gạch chân những từ có /ǝʊ/, và đánh dấu (ü) bên cạnh những từ có /eǝ/. Sau đó nghe, kiểm tra và thực hành các câu.)

Bài nghe:

1. They go shopping downtown.

2. The chairman comes from a coastal city.

3. Buses in the old days were not as crowded as they are now.

4. She gets around the city easily thanks to the apps on her phone.

5. I hope we will arrive at the city square in time for the fashion show.

Đáp án:

1.

- go /ɡəʊ/

- downtown /ˌdaʊnˈtaʊn/

2.

- chairman /ˈtʃeə.mən/

- coastal /ˈkəʊ.stəl/

3.

- old /əʊld/

- crowded /ˈkraʊ.dɪd/

- now /naʊ/

4

- around /əˈraʊnd/

- phone /fəʊn/

5.

- hope /həʊp/

- square /skweər/

- show /ʃəʊ/

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đi mua sắm ở trung tâm thành phố.

2. Chủ tịch đến từ một thành phố ven biển.

3. Xe buýt ngày xưa không đông như bây giờ.

4. Cô ấy đi lại trong thành phố một cách dễ dàng nhờ các ứng dụng trên điện thoại.

5. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đến quảng trường thành phố kịp giờ diễn ra buổi trình diễn thời trang.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2: City life hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên