Để thiết lập kiểu dữ liệu từ tra cứu cần thao tác như thế nào?

Giải Tin học 11 Bài 3: Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu - Cánh diều

Câu hỏi 2 trang 143 Tin học 11: Để thiết lập kiểu dữ liệu từ tra cứu cần thao tác như thế nào?

Quảng cáo

Lời giải:

Để thiết lập kiểu dữ liệu tra cứu trong quan hệ 1-1 giữa hai bảng "Bạn Đọc" và "Học sinh", bạn cần thực hiện các bước sau:

Tạo bảng "Học sinh": Tạo bảng "Học sinh" với các cột chứa thông tin chi tiết về học sinh, bao gồm cột ID (khóa chính), tên, địa chỉ, số điện thoại, và các thông tin khác liên quan.

Tạo bảng "Bạn Đọc": Tạo bảng "Bạn Đọc" với các cột chứa thông tin tổng quan về bạn đọc, bao gồm cột ID (khóa chính), cột ID_HocSinh (khóa ngoại trỏ tới cột ID trong bảng "Học sinh"), và các cột khác như ngày mượn sách, tình trạng sách, vv.

Thiết lập quan hệ giữa hai bảng: Trong bảng "Bạn Đọc", thiết lập cột ID_HocSinh là khóa ngoại trỏ tới cột ID trong bảng "Học sinh". Điều này sẽ tạo quan hệ 1-1 giữa hai bảng.

Tạo liên kết tự động: Thiết lập liên kết tự động giữa các cột liên quan trong hai bảng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các tính năng như "Foreign Key Constraints" (Ràng buộc khóa ngoại) để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các cột.

Tra cứu dữ liệu: Khi người dùng chọn một học sinh từ danh sách, bạn có thể sử dụng khóa ngoại ID_HocSinh để tự động điền thông tin liên quan từ bảng "Học sinh" vào các cột trong bảng "Bạn Đọc".

Quảng cáo

Lời giải Tin 11 Bài 3: Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu hay khác:

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 11 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên