Em bãy thiết kế truy vấn làm cơ sở để báo cáo chi tiết từng bạn đọc mượn sách trong năm học

Giải Tin học 11 Bài 6: Tạo báo cáo đơn giản - Cánh diều

Vận dụng trang 160 Tin học 11: Em bãy thiết kế truy vấn làm cơ sở để báo cáo chi tiết từng bạn đọc mượn sách trong năm học

Quảng cáo

Lời giải:

Mở Microsoft Access và tạo một cơ sở dữ liệu mới.

*Tạo các bảng:

Tạo bảng "BanDoc" với các trường như "ID", "TenBanDoc", v.v.

Tạo bảng "Muon" với các trường như "ID_Muon", "ID_BanDoc", "ID_Sach", "NgayMuon", "SoLuong", v.v.

Tạo bảng "Sach" với các trường như "ID", "TenSach", "TheLoai", v.v.

Thêm dữ liệu vào các bảng "BanDoc", "Muon" và "Sach".

*Thiết kế truy vấn:

Mở chế độ Thiết kế và tạo truy vấn mới.

Chọn các bảng cần liên kết trong phần "Thiết kế" và kéo các trường cần hiển thị vào ô "Cột" của truy vấn.

Sử dụng các tiêu chí và hàm tổng hợp (như COUNT, SUM, MONTH) để tính toán thông tin cần thiết.

Áp dụng các điều kiện và nhóm kết quả theo các trường liên quan.

Đặt tên cho truy vấn và lưu truy vấn.

*Kiểm tra truy vấn:

Chuyển sang chế độ Xem để kiểm tra kết quả của truy vấn.

Điền các giá trị tham số (ví dụ: NgayBatDauNamHoc và NgayKetThucNamHoc) để lấy dữ liệu cho năm học cụ thể.

*Tạo báo cáo:

Tạo một báo cáo mới và chọn nguồn dữ liệu là truy vấn bạn đã thiết kế.

Thiết kế bố cục, định dạng và sắp xếp cho báo cáo.

Chỉnh sửa và thêm các trường dữ liệu cần hiển thị trong báo cáo.

Lưu và xem báo cáo để đảm bảo hiển thị đúng thông tin bạn đọc mượn sách trong năm học.

Quảng cáo

Lời giải Tin 11 Bài 6: Tạo báo cáo đơn giản hay khác:

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 11 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên