Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Với lời giải bài tập Tin học lớp 5 Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tin học lớp 5.

Giải Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Quảng cáo

Tin học lớp 5 trang 14 Khởi động

Khởi động trang 14 SGK Tin học lớp 5: Hãy vẽ trên giấy sơ đồ hình cây mô tả cây thư mục lưu trữ tài liệu học tập, giải trí của em trong máy tính. Nêu lí do em cần tạo cây thư mục có cấu trúc như vậy.

Trả lời:

Dựa vào cây thư mục trên máy tính, em tự vẽ. Có thể tham khảo cấu trúc thư mục sau

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Em cần tạo cây thư mục có cấu trúc như vậy để quản lí, tìm thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn.

1. Tạo cây thư mục có cấu trúc hợp lí

Quảng cáo

Tin học lớp 5 trang 14 Khám phá

Khám phá 1 trang 14 SGK Tin học lớp 5: Hãy đề xuất cây thư mục có cấu trúc hợp lí để quản lí, lưu trữ các tệp như ở Hình 2.

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Hình 2. Các tệp, cần quản lí, lưu trữ

Trả lời:

Có nhiều cách để quản lí thư mục, em có thể tham khảo cách sau:

Cấu trúc thư mục:

Quảng cáo

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Trong các thư mục có các file với nội dung tương ứng như sau:

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Quảng cáo

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Khám phá 2 trang 14 SGK Tin học lớp 5: Trao đổi với bạn và cho biết cây thư mục em đã vẽ ở phần Khởi động có cấu trúc hợp lí hay chưa. Tại sao?

Trả lời:

Các em tự thảo luận để xác định cây thư mục em đã vẽ ở phần Khởi động có cấu trúc hợp lí hay chưa. Nếu chưa sửa lại cho hợp lí hơn.

Ví dụ với cấu trúc sau, các thư mục được tổ chức hợp lí. Chú ý, trong các thư mục có các tệp được sắp xếp theo nội dung của từng thư mục và có cách đặt tên hợp lí.

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

2. Tìm tệp, thư mục trong máy tính

Tin học lớp 5 trang 15 Khám phá

Khám phá 1 trang 15 SGK Tin học lớp 5: Nêu các cách tìm tệp, thư mục trong máy tính.

Trả lời: Dựa vào cấu trúc cây thư mục, em có thể tìm tệp, thư mục trong máy tính. Cụ thể, tại cửa sổ của phần mềm File Explorer, thực hiện mở các thư mục theo trình tự từ thư mục mẹ đến thư mục con cho đến khi tìm được tập, thư mục cần tìm. Khi không biết nơi lưu trữ, em có thể sử dụng công cụ tìm kiếm có sẵn trong cửa sổ phần mềm File Explorer để tìm tệp, thư mục. Cụ thể, sau khi kích hoạt phần mềm File Explorer, thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để tìm tệp, thư mục trong máy tính.

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Khám phá 2 trang 15 SGK Tin học lớp 5: Ở Hình 3, tại bước Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tínhthay vì chọn Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính ta chọn Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính thì phạm vi tìm kiếm sẽ thay đổi như thế nào?

Trả lời: Phạm vi tìm kiếm sẽ mở rộng hơn từ ổ D: sang toàn bộ ổ đĩa.

Khám phá 3 trang 15 SGK Tin học lớp 5: Em có nhận xét gì về các từ trong tên tệp có nền được tô màu vàng ở Hình 3?

Trả lời:

Các từ trong tên tệp có nền được tô màu vàng ở Hình 3 trùng nội dung với từ khóa trên ô Tìm kiếm

Giải Tin học lớp 5 trang 16

Tin học lớp 5 trang 16 Luyện tập

Luyện tập 1 trang 16 SGK Tin học lớp 5: Quan sát cây thư mục bạn An đã tạo để quản lí, lưu trữ tài liệu trong máy tính (Hình 4) và cho biết:

a) Bạn An phân loại tài liệu để quản lí, lưu trữ trên máy tính như thế nào.

b) Cấu trúc cây thư mục của bạn An có phù hợp để quản lí, lưu trữ các tệp ở Hình 2 không. Tại sao?

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Hình 4. Cây thư mục

Trả lời:

a) Bạn An phân loại tài liệu để quản lí, lưu trữ trên máy tính thành 3 thư mục chính là Giải trí, Truyện cổ tích và Học tập. Trong các thư mục chính có các thư mục con

b) Cấu trúc cây thư mục của bạn An có phù hợp để quản lí, lưu trữ các tệp ở Hình 2. Cấu trúc thư mục này sắp xếp hợp lí, khoa học, có thể chứa hết các tệp của bạn An và giúp cho An tìm kiếm hợp lí.

Luyện tập 2 trang 16 SGK Tin học lớp 5: Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện tìm tệp, thư mục trong máy tính bằng công cụ tìm kiếm.

A. Gõ từ khoá vào ô tìm kiếm.

B. Kích hoạt phần mềm File Explorer.

C. Chọn tệp (thư mục) trong danh sách kết quả tìm kiếm, nháy phải chuột rồi chọn Open file location (Open folder location).

D. Gõ phím Enter hoặc nháy chuột vào nút lệnh Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính ở bên phải ô tìm kiếm.

E. Chọn phạm vi tìm kiếm.

Trả lời:

Thứ tự đúng là: B, E, A, D, C.

B. Kích hoạt phần mềm File Explorer.

E. Chọn phạm vi tìm kiếm.

A. Gõ từ khoá vào ô tìm kiếm.

D. Gõ phím Enter hoặc nháy chuột vào nút lệnh Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính ở bên phải ô tìm kiếm.

C. Chọn tệp (thư mục) trong danh sách kết quả tìm kiếm, nháy phải chuột rồi chọn Open file location (Open folder location).

Tin học lớp 5 trang 16 Thực hành

Thực hành 1 trang 16 SGK Tin học lớp 5: Thực hành trên máy tính theo các yêu cầu sau:

a) Tạo cây thư mục theo cấu trúc em đã đề xuất ở Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính trong mục 1 của phần Khám phá. Sau đó, sao chép các tệp (tương tự như ở Hình 2) ở thư mục Tài liệu trong ổ đĩa D: vào cây thư mục vừa tạo.

b) Thực hiện chỉnh sửa cây thư mục đã tạo ở câu a để quản lí, lưu trữ thêm các tệp như ở Hình 5.

Sau đó, sao chép các tệp (tương tự như ở Hình 5) ở thư mục Tài liệu bổ sung trong ổ đĩa D: vào cây thư mục đã được chỉnh sửa.

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Hình 5. Các tệp cần quản lí, lưu trữ thêm

Trả lời:

Học sinh tự thực hành theo hướng dẫn.

Giải Tin học lớp 5 trang 17

Tin học lớp 5 trang 17 Thực hành

Thực hành 2 trang 17 SGK Tin học lớp 5: Trong cửa sổ của phần mềm File Explorer, sử dụng từ khoá ở Bảng 1 để tìm tệp, thư mục bằng công cụ tìm kiếm. Cho biết tên tệp, thư mục và số lượng kết quả tìm được tương ứng với mỗi từ khoá.

Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Bảng 1. Từ khóa và kết quả tìm kiếm

Trả lời:

Học sinh tự thực hành theo hướng dẫn

Thực hành 3 trang 17 SGK Tin học lớp 5: Trong cây thư mục đã tạo ở Bài tập 1, thực hiện đổi tên tệp để các tệp có tên ngắn gọn mà vẫn dễ nhận biết và dễ tìm.

Trả lời:

Học sinh tự thực hành theo hướng dẫn

Tin học lớp 5 trang 17 Vận dụng

Vận dụng trang 7 SGK Tin học lớp 4: Thực hành trên máy tính theo các yêu cầu sau:

a) Tạo cây thư mục có cấu trúc hợp lí để quản lí, lưu trữ tài liệu học tập, giải trí của em trong máy tính.

b) Giới thiệu, lấy ý kiến góp ý của bạn để chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm của em.

c) Sao chép, di chuyển các tệp tài liệu vào các thư mục tương ứng để quản lí, lưu trữ, phục vụ cho việc học tập, giải trí của em.

Trả lời:

Học sinh tự thực hành theo hướng dẫn, có thể tham khảo cấu trúc thư mục sau:Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tin học lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên