Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

A. Lý thuyết

1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng?

   • Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   • Khi ba điểm A, C, D không cùng thuộc bất kỳ đường thẳng thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Ví dụ: Với ba điểm A, B, C ta có thể nói:

   • Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

   • Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C, hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

   • Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu đúng:

A. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng.

B. Nếu ba điểm không cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

C. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Từ định nghĩa ba điểm thẳng hàng ta thấy đáp án C đúng.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng:

A.

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

B.

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

C.

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

D.

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    • Đáp án A: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P nằm giữa hai điểm M, N nên A đúng.

    • Đáp án B: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P không nằm giữa hai điểm M, N nên B sai.

    • Đáp án C: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên C sai.

    • Đáp án D: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ đưới đây:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. A, O, D và B, O, C     B. A, O, B và C, O, D

C. A, O, C và B, O, D     D. A, O, C và B, O, A

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: A, O, C và B, O, D

Chọn đáp án C.

Câu 4: Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 10     B. 11     C. 12     D. 13

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

(A, O, C), (B, O, D), (D, C, E), (B, H, C), (A, I, H), (A, I, E), (A, H, E), (I, H, E), (D, O, I), (D, I, B), (O, I, B)

Vậy có tất cả 11 bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ.

Chọn đáp án B.

Câu 5: Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. Ba điểm D; E; B thẳng hàng.     B. Ba điểm C; E; A không thẳng hàng.

C. Ba điểm A; B; F thẳng hàng.     D. Ba điểm D; E; F thẳng hàng.

    • Đáp án A: Ba điểm D; E; B thẳng hàng nên A đúng.

    • Đáp án B: Ba điểm C; E; A không thẳng hàng nên B đúng.

    • Đáp án C: Ba điểm A; B; F thẳng hàng nên C đúng.

    • Đáp án D: Ba điểm D; E; F không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Xem hình và đọc các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    + Điểm I nằm giữa hai điểm A, M

    + Điểm I nằm giữa hai điểm B, N

    + Điểm N nằm giữa hai điểm A, C

    + Điểm M nằm giữa hai điểm B và C

Câu 2: Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Hỏi có máy trường hợp vẽ?

Có hai trường hợp vẽ đường hình, trong mỗi trường hợp thì điểm B nằm giữa hai điểm A, C

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.