Bài tập: Ba điểm thẳng hàng chọn lọc, có đáp án

Câu 1: Chọn câu đúng:

A. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng.

B. Nếu ba điểm không cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

C. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Từ định nghĩa ba điểm thẳng hàng ta thấy đáp án C đúng.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng:

A.

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

B.

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

C.

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

D.

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    • Đáp án A: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P nằm giữa hai điểm M, N nên A đúng.

    • Đáp án B: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P không nằm giữa hai điểm M, N nên B sai.

    • Đáp án C: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên C sai.

    • Đáp án D: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ đưới đây:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. A, O, D và B, O, C     B. A, O, B và C, O, D

C. A, O, C và B, O, D     D. A, O, C và B, O, A

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: A, O, C và B, O, D

Chọn đáp án C.

Câu 4: Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 10     B. 11     C. 12     D. 13

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

(A, O, C), (B, O, D), (D, C, E), (B, H, C), (A, I, H), (A, I, E), (A, H, E), (I, H, E), (D, O, I), (D, I, B), (O, I, B)

Vậy có tất cả 11 bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ.

Chọn đáp án B.

Câu 5: Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. Ba điểm D; E; B thẳng hàng.     B. Ba điểm C; E; A không thẳng hàng.

C. Ba điểm A; B; F thẳng hàng.     D. Ba điểm D; E; F thẳng hàng.

    • Đáp án A: Ba điểm D; E; B thẳng hàng nên A đúng.

    • Đáp án B: Ba điểm C; E; A không thẳng hàng nên B đúng.

    • Đáp án C: Ba điểm A; B; F thẳng hàng nên C đúng.

    • Đáp án D: Ba điểm D; E; F không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án D.

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 6 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.