Bài tập: Điểm. Đường thẳng chọn lọc, có đáp án

Câu 1: Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn dạt sau: “Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P. Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b”

A. M ∈ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∉ b     B. M ∈ a; P ∉ a; O ∉ a; O ∉ b

C. M ∉ a; P ∈ a; O ∈ a; O ∉ b     D. M ∉ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∈ b

Kí hiệu cho cách diễn đạt “Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P. Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b” là: M ∈ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∉ b.

Chọn đáp án A.

Câu 2: Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F”

A.

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

B.

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

C.

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

D.

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F” được viết dưới dạng kí hiệu là A, B, C ∈ d; E, F ∉ d

    • Đáp án A: A, B, C ∉ d; E, F ∈ d nên A sai.

    • Đáp án B: A, E, C ∈ d; B, F ∉ d nên B sai.

    • Đáp án C: A, F, E, C ∈ d; B ∉ d nên C sai.

    • Đáp án D: A, B, C ∈ d; E, F ∉ d nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn câu sai:

A. A ∈ m     B. A ∉ m     C. A ∈ m, A ∈ n     D. A ∈ m, A ∉ n

Từ hình vẽ:

Điểm A ∈ m, A ∉ n nên A, B, D đúng và C sai.

Chọn đáp án C.

Câu 4: Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn câu đúng:

A. D ∉ m     B. D ∉ n     C. D ∈ m     D. Cả A, B đều đúng.

Từ hình vẽ:

Điểm D ∉ m, D ∉ n nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đường thẳng n đi qua những điểm nào:

A. Điểm A     B. Điểm B và điểm C

C. Điểm B và điểm D     D. Điểm D và điểm C

Từ hình vẽ:

Đường thẳng n đi qua các điểm B, C nên đáp án B đúng.

Chọn đáp án B.

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 6 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.