Tập hợp các số nguyên là gì ? Số đối là gì ? Cách giải bài tập tập hợp các số nguyên cực hay, chi tiết

Tập hợp các số nguyên là gì ? Số đối là gì ? Cách giải bài tập tập hợp các số nguyên cực hay, chi tiết

A. Phương pháp giải

Tập hợp các số nguyên là gì ? Số đối là gì ? Cách giải bài tập tập hợp các số nguyên cực hay, chi tiết 1. Số nguyên

- Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương: 1; 2; 3…

- Các số -1;-2;-3;… là các số nguyên âm

- Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là:

Z = {…; -3; -3; -1; 0; 1; 2; 3…}

- Người ta biểu diễn Z trên trục số. Điểm 0 được gọi là điểm gốc của trục số, chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái là chiều âm của trục số

Tập hợp các số nguyên là gì ? Số đối là gì ? Cách giải bài tập tập hợp các số nguyên cực hay, chi tiết

Tập hợp các số nguyên là gì ? Số đối là gì ? Cách giải bài tập tập hợp các số nguyên cực hay, chi tiết Chú ý:

- Số 0 không là số nguyên dương cũng không là số nguyên âm

- Điểm biểu diễn số a trên trục số gọi là điểm a

2. Số đối

Hai số có các điểm biểu diễn cách đều điểm 0 và nằm về hai phía được gọi là hai số đối nhau.

Ví dụ: 3 và -3 là hai số đối nhau, ta có thể nói: 3 là số đối của -3 ; -3 là số đối của 3

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Điền các kí hiệu ∈ ∉ ⊂ vào chỗ trống:

Tập hợp các số nguyên là gì ? Số đối là gì ? Cách giải bài tập tập hợp các số nguyên cực hay, chi tiết

Lời giải:

Tập hợp các số nguyên là gì ? Số đối là gì ? Cách giải bài tập tập hợp các số nguyên cực hay, chi tiết

Ví dụ 2: Tìm số đối của mỗi số sau: 10; -7; 0; 18

Lời giải:

Số đối của 10 là -10

Số đối của -7 là 7

Số đối của 0 là 0

Số đối của 18 là -18

Ví dụ 3: Biểu diễn hai tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp

A = {x ∈ Z|-6 < x < 5}

B = {x ∈ Z|-8 ≤ x ≤ 3}

Lời giải:

A = {-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}

B = {-8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}

Ví dụ 4: Đánh dấu “x” vào ô thích hợp

Câu Đúng Sai
a) Nếu a ∈ N thì a ∈ Z
b) Nếu a ∈ N thì a > 0
c) Nếu a ∈ Z thì a ∈ N
d) Nếu a ∉ Z thì a ∉ N

Lời giải:

Câu Đúng Sai
a) Nếu a ∈ N thì a ∈ Z x
b) Nếu a ∈ N thì a > 0 x
c) Nếu a ∈ Z thì a ∈ N x
d) Nếu a ∉ Z thì a ∉ N x

Câu a đúng vì N ⊂ Z

Câu b sai vì N = {0;1;2;3;…}

Vậy nếu Nếu a ∈ N thì a ≥ 0

Câu c sai , giả sử -2 ∈ Z nhưng -2 ∉ N

Câu d đúng vì N ⊂ Z

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:

A. N

B. N*

C. Z

D. Z*

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Câu 2: Số đối của -3 là:

A. 3

B. -3

C. 2

D. 4

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Câu 3: Chọn câu sai?

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ Z

C. Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...}

D. Z = {...; -2; -1; 1; 2; ...}

Lời giải:

Ta có:

+ Tập hợp các số nguyên Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...} nên C đúng, D sai do thiếu số 0

+ Tập hợp các số tự nhiên N = {0; 1; 2; 3; ...}

các số tự nhiên khác 0 là N* = {1; 2; 3; ...}

nên N ⊂ Z; N* ⊂ Z

do đó A, B đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. -6 ∈ N

B. 9 ∉ Z

C. -9 ∈ N

D. -10 ∈ Z

Lời giải:

A. -6 ∈ N sai

B. 9 ∉ Z sai

C. -9 ∈ N sai

D. -10 ∈ Z Đúng

Chọn đáp án D.

Câu 5: Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

A. 3

B. -3

C. -4

D. 4

Lời giải:

Điểm nằm bên trái điểm -1 và cách điểm -1 ba đơn vị là điểm -4

Chọn đáp án C.

Câu 6: chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Các số tự nhiên khác 0 còn gọi là các số nguyên dương

B. Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a

C. Các số -3;-2;-1 là các số nguyên âm

D. Số 0 là số nguyên dương

Lời giải:

Câu D. Số 0 là số nguyên dương, sai vì số 0 không là số nguyên dương cũng không là số nguyên âm

Chọn câu D

Câu 7: số đối của các số -5; -2; 12; 24 lần lượt là:

A. 5; 2; -12; -24

B. -5; -2; -12; 24

C. 5; 2; 12; -24

D. 5; -2; -12; 2

Lời giải:

số đối của các số -5; -2; 12; 24 lần lượt là: 5; 2; -12; -24

Chọn câu A

Câu 8: Điền kí hiệu tập hợp số phù hợp vào chỗ trống -54 ∈ …

A. N

B. N*

C. Z

D. Không có tập hợp số nào phù hợp

Lời giải:

Ta có:

-54 ∈ Z

Chọn câu C

Câu 9: Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của Biển Chết là -329 mét thì dấu “+” và “-“ biểu thị điều gì?

A. Dấu “+” biểu thị cao hơn mực nước biển; dấu “-“ chỉ thấp hơn mực nước biển

B. Dấu“+”chỉ thấp hơn mực nước biển; dấu “-” biểu thị cao hơn mực nước biển

C. Dấu “+” biểu thị bằng mực nước biển; dấu “-” biểu thị cao hơn mực nước biển

D. Dấu “+” biểu thị cao hơn mực nước biển; Dấu “-” biểu thị bằng mực nước biển;

Lời giải:

Dấu “+” biểu thị cao hơn mực nước biển; dấu “-“ chỉ thấp hơn mực nước biển

Chọn câu A

Câu 10: Số đối của -25 là

A. 25

B. -25

C. 5

D. 0

Lời giải:

Số đối của -25 là 25

Chọn câu A

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học