Lý thuyết và Bài tập Toán 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều có đáp án

A. Lý thuyết

1. Khái niệm về đa giác

Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó.

Lý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Lý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chú ý: Từ nay nếu nhắc đến đa giác thì ta quy ước đó là đa giác lồi

2. Đa giác đều

Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

Lý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Lý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Lý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

3. Mở rộng

a) Góc trong đa giác

+ Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh là ( n - 2 ).1800.

+ Số đo của một góc của đa giác đều n cạnh làLý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

b) Số đường chéo của đa giác n cạnh

Số đường chéo của đa giác n cạnh làLý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ví dụ: Cho một đa giác đều có 20 cạnh. Tính số đo một góc và số đường chéo của đa giác đều đó ?

Hướng dẫn:

+ Số đo của một góc của đa giác đều n cạnh làLý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Khi đó số đo của một góc của đa giác đều 20 cạnh là:

Lý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

+ Số đường chéo của đa giác n cạnh làLý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Khi đó số đường chéo của đa giác đều 20 cạnh làLý thuyết: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

   A. Hình vuông là đa giác đều.

   B. Tổng các góc của đa giác lồi 8 cạnh là 10800.

   C. Hình thoi là đa giác đều.

   D. Số đo góc của hình bát giác đều là 135,50.

Ta cần nhớ định nghĩa: Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

+ Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau

⇒ Hình vuông là đa giác đều.

⇒ Đáp án A đúng.

+ Hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau nhưng 4 góc không bằng nhau.

⇒ Hình thoi không phải là đa giác đều.

⇒ Đáp án C sai.

+ Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh là ( n - 2 ).1800.

Khi đó tổng các góc của đa giác lồi 8 cạnh là ( 8 - 2 ).1800 = 10800.

⇒ Đáp án B đúng.

+ Số đo của một góc của đa giác đều n cạnh là (( n - 2 ).1800)/n.

Khi đó số đo của hình bát giác đều là (( 8 - 2 ).1800)/8 = 1350.

⇒ Đáp án D sai.

Bài 2: Một đa giác 7 cạnh thì số đường chéo của đa giác đó là ?

   A. 12.   B. 13.

   C. 14.   D. Kết quả khác.

Số đường chéo của đa giác n cạnh là (n( n - 3 ))/2.

Khi đó số đường chéo của đa giác 7 cạnh là (7( 7 - 3 ))/2 = 14 (đường chéo)

Chọn đáp án C.

Bài 3: Một đa giác có số đường chéo bằng số cạnh của đa giác thì đa giác có số cạnh là?

   A. 5.   B. 6.

   C. 4.   D. 7.

Số đường chéo của đa giác n cạnh là (n( n - 3 ))/2. ( n ∈ N, n ≥ 3 )

Theo giả thiết ta có (n( n - 3 ))/2 = n ⇔ n( n - 3 ) = 2n ⇔ n2 - 3n - 2n = 0

⇔ n2 - 5n = 0 ⇔ n( n - 5 ) = 0 ⇔ Bài tập: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

So sánh điều kiện ta có n = 5 thỏa mãn.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Cho đa giác đều có 14 cạnh. Tính :

a) Tổng số đo góc của đa giác đó

b) Số đo một góc của đa giác

c) Số đường chéo của đa giác.

Hướng dẫn:

a) Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh là ( n - 2 ).1800.

Tổng số đo của đa giác 14 cạnh là ( 14 - 2 ).1800 = 21600.

b) Số đo của một góc của đa giác đều n cạnh làBài tập: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Số đo một góc của đa giác 14 cạnh làBài tập: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

c) Số đường chéo của đa giác n cạnh làBài tập: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Số đường chéo của đa giác 14 cạnh làBài tập: Đa giác. Đa giác đều | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp ánđường chéo

Tham khảo Lý thuyết & Bài tập Toán lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2006 ĐẠT 9-10 LỚP 8

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

499,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

499,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

499,000 VNĐ

Loạt bài Lý thuyết & 700 Bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.