Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập)

Bài viết phương pháp giải bài tập Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 chương trình sách mới hay, chi tiết với bài tập tự luyện đa dạng giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan.

Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập)

Quảng cáo

1. Phương pháp giải

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất

* Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất có dạng y = ax:

Với x = 0 thì y = 0 . a = 0. Đồ thị hàm số đi qua điểm O(0; 0).

Với x = 1 thì y = 1 . a = a. Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; a).

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và A, ta được đồ thị hàm số y = ax.

Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập)

* Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b:

Với x = 0 thì y = b. Đồ thị hàm số đi qua điểm B(0; b).

Với y = 0 thì 0 = ax + b, từ đó x = ba. Đồ thị hàm số đi qua điểm Cba;0. Đường thẳng đi qua hai điểm B và C là đồ thị hàm số y = ax + b.

Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập)

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1. Vẽ đồ thị hàm số y = 2x.

Hướng dẫn giải:

Với x = 0 thì y = 0, đồ thị hàm số đi qua điểm O(0; 0).

Với x = 1 thì y = 2, đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 2).

Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = 2x.

Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập)

Ví dụ 2. Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Với x = 0 thì y = 1, đồ thị hàm số đi qua điểm A(0; 1).

Với y = 0 thì x = 13, đồ thị hàm số đi qua điểm B13;0.

Đường thẳng AB là đồ thị hàm số y = 3x + 1.

Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập)

3. Bài tập tự luyện

Bài 1. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây

A. (0; 0);

B. (1; a);

C. (2; 2a);

D. Cả ba điểm trên.

Bài 2. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây

A. (0; b);

B. (1; 1);

C. (a; b);

D. (0; a).

Bài 3. Đồ thị hàm số bậc nhất có dạng

A. một điểm;

B. một đoạn thẳng;

C. một đường thẳng;

D. một đa giác.

Quảng cáo

Bài 4. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x + 1?

A. (0; 2);

B. (3; 5);

C. (1; 3);

D. (0; 0).

Bài 5. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số y = 5x – 3?

A. (1; 3);

B. (2; 4);

C. (3; 3);

D. (1; 2).

Bài 6. Đồ thị hàm số y = 2x + 1 giao trục hoành tại điểm có tọa độ

A. 12; 0;

B. 12; 0;

C. 0; 12;

D. 0; - 12.

Bài 7. Đồ thị hàm số y = 2x + 1 giao trục tung tại điểm có tọa độ

A. (0; –1);

B. (–1; 0);

C. (0; 1);

D. (1; 0).

Bài 8. Đồ thị hàm số y = 3x là

A. Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập);

B. Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập);

Quảng cáo

C. Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập);

D. Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập).

Bài 9. Đồ thị hàm số y = x + 3 là

A. Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập);

B. Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập);

C. Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập);

D. Đồ thị hàm số bậc nhất và các bài toán liên quan lớp 8 (cách giải + bài tập).

Bài 10. Điểm A(5; 3) nằm trên đồ thị hàm số nào dưới đây?

A. y = 2x – 1;

B. y = 3x – 2;

C. y = x – 2;

D. y = x + 3.

Xem thêm các dạng bài tập Toán 8 sách mới hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết & 700 Bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên